Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Fikse boete bij schending voorwaarden positieflijst

Ingediend door jinke op 16 oktober 2013 - 20:38

De voorwaarden die worden gesteld aan het houden van dieren op de paarse positieflijst dragen een verplicht karakter. Wie zich niet aan die voorwaarden houdt kan een boete van maximaal €7800 tegemoet zien of een celstraf van ten hoogste een half jaar.

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft opdracht gekregen de voorwaarden uit te werken. Het gaat om dieren die op de zogeheten paarse positieflijst staan, zoals de alpaca, kameel, fret, lama en het sikahert. De voorwaarden zullen van toepassing zijn op de houderij-omstandigheden. Hoe deze randvoorwaarden eruit zullen gaan zien, is nog niet bekend. Veel zal afhangen van de input vanuit de gespecialiseerde houder'', aldus Dijksma.

De staatssecretaris rekent op de medewerking van de organisaties van houders van dieren wat betreft de handhaving. ''Een collectieve medeverantwoordelijkheid voor naleving door de leden binnen de betreffende (gecertificeerde) verenigingen zou wat mij betreft hierin goed passen. De vraag of alleen leden van bepaalde organisaties dieren onder voorwaarden mogen houden en hoe dat eventueel geregeld zou kunnen gaan worden, is onderdeel van de uitwerking die nu plaatsvindt'', schrijft ze. De handhavingscapaciteit zal nader uitgewerkt worden en mede afhankelijk zijn van wat verenigingen en organisaties zelf te bieden hebben. Dijksma kondigt aan dat de capaciteit van de Landelijke Inspectiedienst is uitgebreid ten behoeve van de handhaving van het nieuwe Besluit gezelschapsdieren en de positieflijst.  

Dijksma wil dat nog voor het eind van het jaar de Tweede Kamer instemt met een positieflijst (groen), een positieflijst onder voorwaarden (paars) en een negatieflijst (rood). De dieren op de groene lijst, zoals het paard en het konijn, mogen zonder meer worden gehouden. Voor dieren op de rode lijst, zoals de degoe en de wasbeer, geldt een verbod. Wat Dijksma betreft zijn de lijsten voor verandering vatbaar: soorten kunnen aan de lijst worden toegevoegd of van de lijst worden afgevoerd. Daarnaast kan het nodig zijn voor bepaalde soorten extra randvoorwaarden te stellen.

Redactie Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier