Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Ezelstamboek: ''We sluiten geen enkel gezond dier uit''

Ingediend door jinke op 21 september 2019 - 10:30

De Vereniging Nederlands Ezelstamboek (VNE) sluit geen enkel gezond dier uit. Dit schrijft het bestuur van de vereniging in een reactie op het artikel Fokkers mini-ezels werken samen

In dat artikel wordt gesteld dat nageslacht van niet-gekeurde hengsten niet in aanmerking komen voor registratiepapieren. Dit is onjuist, aldus de VNE. ''Een veulen van een niet gekeurde  hengst wordt niet in het veulenboek, maar wel in het basisboek ingeschreven. Uiteraard hoort daar een afstammingscertificaat bij. Na keuring kan dit veulen na verloop van tijd alsnog doorstromen naar opname in het hoofdstamboek. Het heeft dus dezelfde mogelijkheden als een veulen dat wel opgenomen wordt in het veulenboek.''

De VNE is het enige Nederlandse stamboek voor ezels. Het voldoet aan de Europese eisen. Mannelijke dieren moeten worden gekeurd om een veulen te kunnen toelaten tot het stamboek in de categorie 2B. Als ook de merrie gekeurd is, wordt het veulen ingedeeld in klasse 2A. 

iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

''Het is niet zo dat een veulen van een niet gekeurde hengst niet in het stamboek kan worden opgenomen'', aldus het bestuur van de VNE. ''Als door omstandigheden of persoonlijke voorkeur de eigenaar van de hengst niet aan de keuringen kan of wil deelnemen, is het noodzakelijk dat de dekverklaring vergezeld gaat van een dna-profiel en een veterinair attest van de desbetreffende hengst. In feite identiek aan de keuring en de dna-afname die plaatsvindt bij een reguliere keuring.''

De zeven fokkers van mini-ezels die een samenwerkingsverband zijn aangegaan en veelal beschikken over geïmporteerde, of nageslacht van geïmporteerde dieren, schrijven hun dieren liever in bij het register van de American Donkey and Mule Society (ADMS) en de National Miniature Donkey Assciation (NMDA). De VNE heeft daar minder vertrouwen in omdat geen enkel dier wordt onderworpen aan een veterinaire of raskeuring. ''Daarom eist de VNE dat  miniezels uit landen buiten Europa alleen op vertoon van afstamming en dna-profiel van zowel de ouderdieren als het veulen, opgenomen kunnen worden in het basisboek. Ook hiervoor geldt dat het dier na keuring kan doorstromen naar het hoofdstamboek.''

Redactie Levende Have

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier