Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

'Eisen nieuwbouw paardenstallen niet van deze tijd'

Ingediend door jinke op 17 juli 2021 - 14:14

De eisen die de overheid stelt aan maneges en stallen voor paarden zijn niet van deze tijd, vindt de Stichting Levende Have. Bij het uitreiken van certificaten voor belastingvoordelen bij nieuwbouw, zouden de eigenaren aan meer basisvoorwaarden moeten voldoen.

In het concept certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij Paarden (MDV), zoals dat op 14 juli in een hoorzitting is besproken, staat slechts één basisvoorwaarde: de minimale leefruimte moet 11,0 m2 per paard en 9,0 m2 per pony bedragen. Volgens Levende Have is een dergelijke beperkte basisvoorwaarde onvolledig en ontoereikend en in strijd met de wetswijziging die per 2023 van kracht wordt. Vanaf dat moment mag de huisvesting het welzijn van een dier niet langer benadelen.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De basisvoorwaarden om voor certificering in aanmerking te komen zouden volgens Levende Have moeten worden uitgebreid met minimale eisen op het gebied van fysiek contact met soortgenoten, beweging en uitloop naar buiten (paddock met vrije toegang tot stal of weide met schuilgelegenheid). Wanneer aan die minimale eisen niet wordt voldaan zou een stal helemaal niet in aanmerking mogen komen voor een beoordeling voor een MDV-certificaat, aldus Levende Have.

Dat een eigenaar van een nieuwe stal bovenop de basisvoorwaarde allerlei punten moet behalen, geeft geen garantie dat het welzijn van de paarden voldoende is gewaarborgd, vindt Levende Have. Op het gebied van dierenwelzijn moeten 45 punten worden behaald. Dat is mogelijk zonder dat de paarden de beschikking krijgen over een grotere minimale leefruimte en zonder dat ze zich permanent vrij kunnen bewegen.

         Voorbeeld van puntentoedeling op basis
         van beperkte welzijnsmaatregelen

 • Uitloop of box met de lengte
  voldoende om minimaal 5 galopsprongen
  te maken (≥ 15 m) zonder permanente
  bewegingsvrijheid 5,
 • ruwvoerverstrekking met een maximale
  onderbreking van vier uur 10,
 • een wenbox 2,
 • één voerplek per paard 3,
 • veilige afscheiding 1,
 • dakisolatie 2,
 • ventilatie 2
 • vliegenbestrijding 1,
 • horizontale borstels 2,
 • droge en zachte ligruimte 2,
 • stalvolume 40m3 per dierplaats 4,
 • snuffelgaten 1,
 • droge voerplek 1,
 • droge en zachte ligruimte 2,
 • zijwanden en dak voor 50% lichtdoorlatend 3,
 • ziekenstal 1,
 • schone en droge bodem 2,
 • waterafvoer 1,
 • vloertype stroef beton 2

De MDV is tot dusver vooral gebruikt door de intensieve veehouderij. De MDV paard is nieuw en moet per 2023 ingaan. Een college van deskundigen, waarin overigens geen enkele paardendeskundige zitting heeft, beslist uiteindelijk over het certificatieschema. Er is wel een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van paardenorganisaties. Met de MDV is veel geld gemoeid: in de periode 2007 tot 2019 werd er voor 4,9 miljard aftrekbaar geïnvesteerd.

Redactie Levende Have

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier