Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Direct boete voor niet melden dieren

Ingediend door jinke op 23 augustus 2018 - 11:23

Wie schapen, geiten, koeien of varkens houdt en dat niet meldt bij de overheid, kan rekenen op een boete van €1500. Hetzelfde bedrag staat voor het niet registreren van de dieren in het I&R-systeem.

Dat blijkt uit de nieuwe regels voor identificatie en registratie die door het ministerie van LNV zijn voorgesteld. De nieuwe regels zijn het gevolg van de kalverfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. Reden voor het ministerie om alle regels maar weer eens tegen het licht te houden. De wijzigingstermijn van dertig dagen voor het doorgeven van veranderingen blijft in stand, maar wie die termijn overtreedt kan een boete van €500 tegemoet zien.

Iets bestellen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Het ministerie wil gaan werken met bestuurlijke boetes in plaats van een last onder dwangsom. Een dergelijke last onder dwangsom stelde de houder van dieren in de gelegenheid fouten of tekortkomingen te herstellen. In de plaats daarvan komt nu een lik-op-stuk-beleid. Op administratieve tekortkomingen komt een boete te staan van €500. Tekortkomingen die de traceerbaarheid van dieren bemoeilijken: €1500. Wordt de volksgezondheid in gevaar gebracht: €2500.

Zo komt op het niet merken van varkens, runderen, schapen en geiten een boete te staan van €1500. Hetzelfde bedrag staat op het niet hermerken van schapen, geiten, runderen en varkens die een oormerk zijn verloren. Alle merken moeten afkomstig zijn van een geregistreerde leverancier. Is dat niet het geval: €1500.

Ook voor de houders van paarden zijn de boetes vastgesteld voor als de regels niet worden nageleefd. Als een paard niet bijtijds of correct is geïdentificeerd, dan staat daar een boete van €1500 op.

Redactie Levende Have

Comments

Lijkt mij een opdracht voor platvorm kleinschalige dierhouderij, om hier tegen in verweer te gaan ,schapen en geiten achter gaas gehouden verliezen menigmaal een oormerk omdat deze dingen stijf zijn en breken en of uitscheuren .Deze keer worden ook weer de goedwillenden gestraft voor de fraude welke bij grootschalige bedrijven  gebeurt ,net zo als eerst de fosfaatregeling ook eerst voor kleine bedrijfjes zou gelden zou hier ook gekeken moeten worden wie de veroorzaker is

Ingediend door jacq op 19 september 2018 - 21:35

Oeps, ik zag net een van de laatste artikelen van de wijziging.

Daar wordt gesteld dat bij een tweede keer verliezen van een oormerk, je niet meer mag hernummeren maar een oormerk met het oude nummer moet bestellen . . .

Volgens mij gaat dat ons heel erg veel geld kosten !

Er staat :

Artikel I, onderdeel H
Aan artikel 36, derde lid, van de regeling identificatie en registratie van dieren
wordt het woord ‘eenmalig’ toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat indien een schaap
of een geit een merk verliest de houder van het dier eenmalig het schaap of de
geit kan hermerken met nieuwe merken. Dit betekent dat er één keer nieuwe
merken met nieuwe nummers mogen worden aangebracht. Het vervangen van de
merken moet gemeld worden op grond van artikel 38e. Hierdoor kan een
koppeling wordt gemaakt tussen de nummers op de oude en nieuwe merken.
Hierdoor blijft de traceerbaarheid geborgd. Een tweede keer merkverlies van één
merk heeft tot gevolg dat, overeenkomstig artikel 36, tweede lid, een nieuw merk
met dezelfde gegevens als het andere merk aangebracht moet worden.

Is er bekend of hiertegen al bezwaar gemaakt is, bijvoorbeeld door een vereniging ?

Ingediend door jinke op 20 september 2018 - 09:36

Hoi Jacq, in de bijlage onder het artikel hierboven de reactie van het platform kleinschalige schapen- en geitenhouders en de NBvH. Er zijn in totaal 332 reacties op de internetconsultatie ingediend.
Groet, Jinke

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier