Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Dierentuinen mogen vaccineren tegen vogelgriep; hobbypluimveehouders nog niet

Ingediend door jinke op 17 maart 2023 - 11:06

Dierentuinen met een vaccinatieplan tegen vogelgriep, mogen gaan inenten. Vooraarde is dat ze zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Hobbypluimveehouders moeten wachten totdat knelpunten in de uitvoering zijn opgelost.

Dat schrijft landbouwminister Adema in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar vaccins. De vaccins die goed door de test zijn heen gekomen, kunnen vooralsnog alleen worden toegepast bij kippen.

De knelpunten waar Adema op doelt zijn de zeer strenge eisen die de Europese Commissie stelt aan vaccinatie tegen vogelgriep. Zo moet een lidstaat die gaat vaccineren een zogeheten ''surveillanceprogramma'' opzetten, waaraan hoge kosten zijn verbonden. Zo'n programma houdt in dat het gevaccineerde pluimvee geregeld wordt onderzocht op de aanwezigheid van virus.

Veldproef met twee vaccins
Adema wacht voorts nog op de eerste resultaten van een veldproef die met twee vaccins (HVT-H5 van Ceva Sante Animale en van Boehringer Ingelheim Animal Health) zal worden uitgevoerd. De testen in het laboratorium met twee zogeheten ''vectorvaccins'' zijn goed verlopen. Ze bleken voldoende effectief in het voorkomen van overdracht van virus. De veldproef kan na de zomer van start gaan, zo maakt Adema bekend. ''De proef zelf zal meer dan een jaar duren, onder andere om een beeld te krijgen hoe lang kippen na vaccinatie nog immuun zijn. De resultaten komen gedurende de looptijd van de veldproef. Ik hoop de eerste resultaten over de effectiviteit voor het einde van dit jaar te krijgen. Gegevens over de duur van de immuniteit komen in 2024 en 2025 beschikbaar.''

40% sterfte ondanks vaccinatie met Nobilis-vaccin 
Dit kan betekenen dat hobbykippen - als alles goed verloopt - eind dit jaar, begin volgend jaar kunnen worden ingeënt. Rond de komende zomer verwacht Adema de resultaten van nader onderzoek naar de gevolgen van vaccinatie met vaccins die onder veldomstandigheden verspreiding van virus minder goed tegengaan. Het is niet te verwachten dat het hobbypluimvee kan worden ingeënt met het reeds in Nederland geregistreerde Nobilis-vaccin van MSD. Dit vaccin is meegenomen in tests die tot dusver zijn uitgevoerd. Na toediening van het Nobilis vaccin werd 40% sterfte van de infectiedieren en 30% sterfte van de contactdieren gezien, zo blijkt uit het onderzoek. Beide HVT-H5 vaccins bleken 100% effectief zijn in het reduceren van ziekte en sterfte na infectie met het HPAI H5N1 virus. Wel hield vaccinatie met Nobilis de uitscheiding van virus tegen. ''Na vaccinatie met het Nobilis vaccin van MSD was de hoeveelheid virusuitscheiding significant minder dan die van de ongevaccineerde controlegroep. Dus ondanks dat de antigene afstand van het Nobilis vaccin tot het huidige HPAI H5 clade 2.3.4.4b virus relatief groot is, was het vaccin ook voor dit aspect toch deels effectief.''

Pilot op pluimveebedrijven
De commerciële pluimveehouderij zal moeten wachten op de resultaten van de veldproef met de twee geselecteerde HVT-H5 vaccins en toelating van de vaccins op de Europese markt. Dat is een verantwoordelijkheid van de farmaceutische bedrijven. Adema gaat alvast wel een vaccinatieprogramma voorbereiden dat op grotere schaal in Nederland kan worden uitgevoerd. Hij geeft aan dat stap voor stap te willen doen, te beginnen met een pilot op meerdere bedrijven. Er moeten nog veel zaken worden uitgezocht en geregeld. ''Het gaat niet alleen om zaken die met de vaccins te maken hebben, maar eveneens met de organisatie en uitvoering van een vaccinatieprogramma, waarbij we de pilot uitvoeren volgens de nieuwe Europese verordening'', aldus Adema. De pilot wil hij eind van dit jaar van start laten gaan.

Redactie Levende Have 

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier