Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Dierenartsen bedenken nieuwe term voor ''wrak vee''

Ingediend door jinke op 08 mei 2018 - 09:40

De dierenartsenorganisatie KNMvD spreekt niet langer over ''wrak vee'' maar over ''zorgdieren''. Daar verstaan ze dieren onder die niet levensvatbaar zijn, die ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden.

''Wrak vee'' is een oude term uit de wet- en regelgeving. Zo is het volgens de Europese Transportverordening verboden ''wrak vee'' te vervoeren. De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft in 2007 een advies over ''wrak vee'' uitgebracht. In dat advies gaat het over ''ziek of gewond vee'' (zie bijlage).  De RDA pleitte ervoor om de veehouder onder voorwaarden toe te staan wrakke dieren zelf te bedwelmen door middel van een penschiettoestel en daarna te laten verbloeden.

Inmiddels is er een maatschappelijke discussie gaande over het doden van dieren op het bedrijf, waarbij economische overwegingen een rol spelen. Gebleken is dat de ruimte die de wet biedt voor het doden van zieke of gewonde dieren op het bedrijf, in een aantal sectoren wordt opgevat als een vrijbrief voor het doden van gezonde dieren. Dan gaat het niet om wrak vee, maar om levensvatbare dieren die geen rendement opleveren. 

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Onderscheid tussen ''zorgdieren'' en ''surplusdieren''
De KNMvD wil de discussie zuiver houden en maakt een duidelijk onderscheid tussen ''zorgdieren'' en ''gezonde surplusdieren''. Ministerie LNV, NVWA en KNMvD zijn met elkaar in overleg over de correcte interpretatie van de Europese verordening over het doden van zieke en niet levensvatbare dieren: welke methoden voor veehouders zijn toegestaan, welke methoden niet of minder gewenst zijn, of waar aanvullende eisen aan vakbekwaamheid gesteld zouden moeten worden. KNMvD benadrukt dat de discussie wat hen betreft alleen betrekking heeft op ''zorgdieren'' en dat het doden van gezonde dieren maatschappelijk niet aanvaardbaar is en buiten dit kader valt.

Gevraagd naar wat zorgdieren precies zijn, merkt beleidsmedewerker Joost van Herten op: ''Het gaat om dieren die niet levensvatbaar zijn, die ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Deze dieren mogen niet vervoerd worden naar het slachthuis en dan is het in het kader van hun welzijn beter dat ze tijdig en op een goede manier te doden.Voorheen werd ook wel de term wrak vee gebruikt maar dat dekt niet helemaal de lading omdat daar vaak alleen de dieren onder vallen die te slecht zijn voor transport. Onder zorgdieren vallen bijvoorbeeld ook te lichte biggen die ondanks verzorging / behandeling kansloos zijn. We verstaan er nadrukkelijk niet onder: gezonde dieren die om economische redenen gedood worden (geitenbokjes, te lichte kalveren, eendagshaantjes). Dit worden ook wel surplusdieren genoemd. Het voortijdig doden van gezonde dieren op het bedrijf is wat ons betreft niet bespreekbaar.''

Redactie Levende Have