Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Dieren binnenhouden ten zuiden van Wijster

Ingediend door jinke op 12 februari 2019 - 16:05
Brand Wijster

De Veiligheidsregio Drenthe adviseert houders van vee en hobbydieren om hun dieren niet te laten grazen in een gebied ten zuiden van Wijster. Het gebied is vervuild ten gevolge van een brand bij de verwerkingsfabriek van pluimveeslachtafval Noblesse.

Het gaat om het gebied waarover de rook is heengetrokken. Daar zijn mogelijk roetdeeltjes neergedaald. Het RIVM heeft onderzoek ingesteld naar de mate van vervuiling. De resultaten staan in de bijlage. Daar is ook een kaartje te zien van het gebied waar nog risico's zijn.

Geadviseerd wordt om bij zichtbare roetresten op het land de dieren nog op stal te houden. Ook is het raadzaam nog geen mest uit te rijden.

Het is de derde brand in Wijster in korte tijd. Eerder gingen delen van de iets noordelijker gelegen afvalverwerker Attero in de fik. Toen raakte een gebied ten zuid oosten van het bedrijf vervuild. 

Update 28 maart
Het vee rond afvalverbrander Attero in Wijster kan weer naar buiten. De resultaten van het onderzoek naar dioxine in grasmonsters leverden geen verontrustende waarden op. De dichtstbijzijnde grond is van Attero zelf. Hier wordt het gras op korte termijn gemaaid, afgevoerd en vernietigd. In een nabijgelegen natuurgebied is geen ingrijpen nodig. Met twee boeren in het gebied zijn afspraken gemaakt over onder andere het maaien en afvoeren van hun gras. In de rest van het gebied zijn geen verdere acties nodig, zo maakt LTO bekend.

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier