Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Corona bij nertsen in Noord-Brabant

Ingediend door jinke op 26 april 2020 - 11:55

Op twee nertsenbedrijven in Noord-Brabant (Gemert-Bakel/Milheeze en Laarbeek/Beek en Donk) zijn dieren besmet met corona (COVID-19). De nertsen hebben ademhalingsproblemen, enkele zijn overleden. Dit heeft het ministerie van landbouw bekend gemaakt.

De nertsen zijn vermoedelijk besmet geraakt door medewerkers met corona. Op het bedrijf in Milheeze zijn circa 13.000 volwassen nertsen aanwezig. Er waren gezondheidsklachten bij de dieren en een verhoogde sterfte. Enkele dieren zijn voor sectie aangeboden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Deze dienst constateerde op 23 april een besmetting met COVID-19.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten dat twee personen die op het bedrijf werken, een ziektebeeld hebben gehad dat past bij COVID-19, maar dit is niet met laboratoriumonderzoek bevestigd. Toch lijkt het er volgens het ministerie van LNV op dat de besmetting bij de nertsen een geval is van een infectie van mens op dier. Dit lijkt tevens het geval te zijn op het bedrijf in Beek en Donk, waar ook personen werken met een ziektebeeld passend bij COVID-19. Het ministerie heeft onmiddellijk een meldplicht ingesteld voor andere nertsenbedrijven. Ook is er een onderzoek ingesteld naar de verspreiding van het virus binnen de besmette bedrijven.

Volgens RIVM geen risico voor volksgezondheid
In het persbericht wordt niet gesproken over het ruimen van de dieren. Ruimen uit voorzorg is ook niet aan de orde, aldus woordvoerder Raoel Koole. ''Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven op basis van de huidige kennis over COVID-19, geen risico voor verdere verspreiding onder mensen.'' In het ''Advies persoonlijke bescherming op nertsenfarms met COVID-19 bij nertsen'' staat echter: ''Alhoewel niet is aangetoond dat besmette dieren het COVID-19 virus kunnen overdragen naar mensen, is dit niet uit te sluiten dat dit kan.'' Onderzoek moet nu uitwijzen of een verspreiding van het virus via stofdeeltjes mogelijk is. Zolang daar geen duidelijkheid over bestaat, worden de wegen rond de nertsenhouderijen afgezet in een straal van 400 m, zodat er geen fietsers en wandelaars in dat gebied kunnen komen.

Ventilatoren
Stallucht uit nertsenstallen wordt met grote ventilatoren de omgeving ingeblazen. De ventilatoren van pluimveestallen waren in 2003 de grote verspreiders van het vogelgriepvirus en zorgden er destijds voor dat de ene stal na de andere besmet raakte. Dat gebeurde vooral ten tijde van de ruimingen, waarbij zeer veel virus in de lucht terecht kwam. Een dergelijk risico zit er nu met de nertsen niet in. Daar gaat het veelal om bedrijven die op behoorlijke afstand van elkaar liggen. Bovendien worden de dieren niet geruimd. Op beelden die Omroep Brabant maakte van het bedrijf in Milheeze, is echter te zien dat verspreiding van het virus in de openbare ruimte niet kan worden uitgesloten.

Iets kopen bij bol.com? Klk hier en steun met je aankoop Levende Have

Adviezen voor dierverzorgers
Samen met de GGD en het RIVM is een advies opgesteld voor de persoonlijke bescherming voor de mensen die op dit bedrijf werken.
In het advies staat: mensen met klachten, die kunnen passen bij COVID-19 (keelpijn, neusverkouden, hoesten, koorts) moeten niet voor de dieren zorgen. Als de mensen gezond zijn, maar de dieren niet, dan gelden er extra maatregelen: gebruik chirurgisch mondmasker, spatbril en handschoenen, gebruik geen hogedrukspuit en neem de normale hygienevoorschriften in acht. Deze maatregelen gelden tot 24 uur na het moment dat de nertsen op het bedrijf geen verschijnselen van COVID-19 meer laten zien. Dit laatste kan in overleg met de dierenarts worden bepaald.

Redactie Levende Have/Foto wikimedia.org

Eerder bericht:

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier