Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Corona-advies voor omgang met dieren voor voedselproductie uitgebreid

Ingediend door jinke op 03 april 2020 - 11:10

Het advies voor de omgang met landbouwhuisdieren is uitgebreid. Nog altijd geldt het advies voor mensen met klachten die passen bij een corona-besmetting dat ze de verzorging van dieren beter kunnen overlaten aan mensen zonder klachten. Maar op de website van onehealth.nl staat nu dat veehouders bij milde klachten - ''als het niet anders kan'' - toch de dieren mogen verzorgen.

Daarbij staat vermeld dat deze uitbreiding geldt voor veehouders, dierenartsen en werknemers in de voedselproducerende sector.

De letterlijke tekst luidt:

Er zijn geen aanwijzingen dat landbouwhuisdieren, zoals koeien, varkens, kippen, schapen en geiten geïnfecteerd kunnen worden met het nieuwe coronavirus. Uit voorzorg wordt geadviseerd dat mensen met COVID-19 of met klachten die passen bij COVID-19 de verzorging van hun dieren aan anderen zonder klachten over laten en het contact met de dieren te vermijden. Dat houdt ook in dat je niet in de stal komt.
Indien het niet anders kan mogen dierenartsen, veehouders en werknemers die milde klachten hebben (neusverkouden, keelpijn, niezen, hoesten en verhoging tot 380C, maar géén koorts) en werkzaam zijn in de voedselproducerende sector, wel de dieren verzorgen. Ook bij de verzorging van- en het contact met dieren is het belangrijk om de algemene hygiënemaatregelen op te volgen zoals regelmatig je handen wassen en in de elleboog hoesten en niezen.

iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Tijger mogelijk besmet door dierverzorger
De nieuwe tekst is gebaseerd op een risico-inschatting. De kans dat het virus - dat afkomstig is van dieren - via mensen weer bij gehouden dieren zoals varkens en kippen terecht komt, wordt als zeer gering ingeschat. Zeker weet men het echter niet. Vanuit China en ook Belgie zijn besmettingsgevallen gerapporteerd van een kat en een hond. Meest recente geval is dat van een tijger in een dierentuin in New York. Deze zou met het virus hoogstwaarschijnlijk zijn besmet door een dierverzorger, die positief is getest op corona.  

Levende Have heeft de volgende vragen voorgelegd aan prof. Wim van der Poel, expert op dit gebied:

  • Is er reden om dit advies te herzien nu bekend is geworden dat een tijger in een dierentuin van NY besmet is geraakt, waarschijnlijk door contact met een besmette dierverzorger? Antwoord Van der Poel: ''Het advies is steeds geweest om contact met dieren te vermijden als je verschijnselen hebt van Corona. Op bepaalde sites is dat wat soepeler geformuleerd om te voorkomen dat dieren niet verzorgd zouden worden.''
  • kan SARS-CoV2 interfereren met de heersende coronavirussen bij varkens en pluimvee, waardoor een geheel nieuw virus ontstaat dat van varkens en pluimvee kan overgaan op de mens? Antwoord Van der Poel: ''Daar zijn tot op heden geen aanwijzingen voor.''

Onderzoek naar varkens, kippen en fretten
Het Duitse Friedrich-Loeffler-Institut doet onderzoek naar de besmettelijkheid van varkens en kippen, ook al zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat deze dieren geïnfecteerd kunnen raken met het virus. Het instituut acht onderzoek aan de slachtlijn naar de aanwezigheid van het virus dan ook niet noodzakelijk, maar wil wel meer weten om het risico voor de gezondheid van dier en mens beter te kunnen inschatten. Het onderzoek richt zich op de vraag of varkens en kippen een ''virusreservoir'' kunnen vormen. De eerste resultaten van het onderzoek wijzen uit dat varkens en kippen niet geïnfecteerd kunnen raken met het nu heersende virus. Fretten kunnen wel geïnfecteerd raken en het virus ook doorgeven aan soortgenoten. Er zijn nog geen gevallen bekend van huisdieren die mensen hebben besmet, aldus het Friedrich-Loeffler-Institut.

Oproep aan dierenartsen om te testen bij verdenking
Het coronavirus SARS-CoV2 is geen zogeheten meldingsplichtige ziekte bij dieren, meldt onehealth.nl. Wel worden dierenartsen opgeroepen om bij een verdenking van een besmet dier deze te laten testen. Tests zijn beschikbaar bij Wageningen Bioveterinary Research. De Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) schrijft hierover: '' Als een dier positief getest wordt is het van belang dat dit bekend wordt bij de overheid. De Nederlandse overheid heeft als lid van de World Organisation for Animal Health (OIE) namelijk de plicht om relevante ontwikkelingen ten aanzien van (mogelijk) opkomende dierziekten te melden. Daarom is het verzoek aan dierenartsen om bij verdenkingen contact op te nemen met de NVWA. De NVWA besluit per geval of er diagnostisch onderzoek moet worden verricht.''

Redactie Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier