Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Bond van pluimveehouders zet aan tot klikken over hobbypluimvee

Ingediend door jinke op 21 januari 2022 - 09:59

De Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders (NVP) wijst leden op de mogelijkheid om hobbypluimveehouders die hun dieren niet goed afschermen, aan te geven bij de NVWA. 

Op de website van Pluimveeweb.nl staat een link naar een klachtenformulier. Om het de leden makkelijk te maken, is ook een voorbeeldtekst opgesteld.

Teken de petitie voor vaccinatie van hobbypluimvee. Klik hier

''Het vogelgriepvirus houdt Nederland en onze omringende landen al geruime tijd in de greep. De situatie is zeer ernstig en sinds 26 oktober geldt dan ook een ophokplicht voor commerciële bedrijven en een afschermplicht voor hobbypluimvee. Inzake deze afschermplicht vraag ik u met klem handhavend op te treden bij buitenlopend pluimvee wat ik heb gesignaleerd en ondanks de afschermplicht nog in contact kan komen met uitwerpselen van wilde vogels. In het specifieke geval gaat het om het adres ………… te ……..
Bijgevoegd zijn enkele foto’s die de ernst van de situatie duidelijk weergeven. Wij doen als pluimveehouders ons uiterste best om besmettingen en schades te voorkomen op onze bedrijven.
Ik verzoek u mij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en ben voor nadere informatie bereikbaar via onderstaande contactgegevens.''

Sinds oktober vorig jaar geldt er een afschermplicht voor hobbypluimvee, vanwege de vogelgriep. Het is volgens de NVP mogelijk anoniem melding te maken van hobbypluimveehouders die zich hier niet aan houden.

Redactie Levende Have

Dossier

Comments

Ingediend door jinke op 23 januari 2022 - 11:03

Commentaar redactie Levende Have: Voor hobbypluimveehouders geldt een afschermplicht. Door hobbypluimvee af te schermen van contact met wilde vogels, kan een besmetting met vogelgriep worden voorkomen. Kan, zeker is dat niet. Muizen of ratten kunnen het virus alsnog overbrengen, ook al is het hobbypluimvee afgeschermd. Afschermen biedt wel meer bescherming tegen ziekte dan wanneer je je kippen of kalkoenen gewoon los laat rondlopen.

Risico voor de pluimveesector is er bij niet-naleven van de afschermplicht door hobbypluimveehouders nauwelijks en staat in elk geval in geen verhouding tot het risico dat op dit moment (medio januari 2022) de grote groepen trekvogels vormen, trekvogels die hoogstwaarschijnlijk het virus bij zich dragen. Dat trekvogels niet ziek worden, betekent niet dat ze het virus niet onder de leden hebben. Watervogels in de natuur zijn dikwijls drager van het virus, zonder dat ze ziekteverschijnselen vertonen.

Hoofdreden voor de afschermplicht is angst voor verspreiding. Die reden vervalt echter als het virus overal aanwezig is. Blijft over: de plicht om goed voor je dieren te zorgen en zoveel mogelijk te voorkomen dat ze ziek worden. Op een gegeven moment telt voor hobbypluimveehouders echter ook de duur van de afschermplicht en de gevolgen die dat heeft voor het welzijn van de dieren. Sommigen besluiten om het welzijn zwaarder te laten wegen dan het risico op besmetting. Zeker als er verder helemaal geen contact is met bedrijfspluimvee, dan is een dergelijke keuze het overwegen waard. 

Blijft over de reden om hobbypluimvee af te schermen omdat een besmetting gevolgen kan hebben voor commercieel gehouden pluimvee, doordat er beschermingsgebieden worden ingesteld door de overheid. Maar dat gebeurt alleen als een particulier meer dan 50 dieren houdt. Dan gaat er bij een besmetting tijdelijk een heel gebied op slot. Houders van meer dan 50 dieren doen er verstandig aan dit bij hun overwegingen te betrekken.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier