Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

'Boetes I&R buitensporig hoog'

Ingediend door jinke op 06 september 2018 - 12:03

De door het ministerie van LNV voorgestelde boetes voor overtredingen van regels voor registratie en identificatie (I&R) zijn buitensporig hoog. Het Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouderij (KSG) vindt dat er aparte tarieven moeten komen voor niet-bedrijfsmatige houders.

Het Platform heeft een reactie opgesteld die iedereen kan indienen via de internetconsultatie over de nieuwe regels. De tekst luidt aldus: ''Ik kan mij absoluut niet vinden in de voorgestelde regeling. Als gevolg van onregelmatigheden bij commerciële transporteurs en in de rundveehouderij worden kleine en hobbymatige schapenhouders onevenredig zwaar gestraft. De hoge boetes van 500 tot 2500 Euro zijn gerelateerd aan een economisch delict. Een niet-bedrijfsmatige houder kan per definitie geen economisch delict begaan. Er moeten dus aparte tarieven komen voor niet-bedrijfsmatige houders.
''De voorgestelde boetebedragen staan in geen enkele verhouding tot wat in het normale maatschappelijk verkeer gangbaar is. Zo is de boete voor door rood licht rijden met een auto, wat direct een levensgevaarlijke situatie oplevert, 230 Euro. In deze regeling levert een foutje met een oormerk of een administratief foutje, wat geen enkel gevolg heeft voor volksgezondheid, diergezondheid of dierenwelzijn in vele gevallen een boete van 1.500 Euro op.''

Het indienen van een reactie kan nog tot 17 september. Klik hier

De nieuwe regels houden in dat bij een overtreding een dierhouder niet meer in de gelegenheid wordt gesteld een fout ongedaan te maken. De boete is een straf, geen herstelmaatregel. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens schrijft voor dat bij een hoge boete (meer dan €350) een overtreder moet worden gehoord. Ook moer er een rapport worden opgemaakt. Boetes moeten ook evenredig zijn aan de overtreding.

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Aanbevolen door Levende Have