Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Bedrijf nummer 2: vogelgriep bij leghennen in Puiflijk

Ingediend door jinke op 05 november 2020 - 09:21
Beschermings- en toezichtgebied vogelgriep 5 nov 2020

Op een bedrijf met 100.000 leghennen in Puiflijk (gemeente Druten) is hoogpathogene vogelgriep aangetroffen. Het bedrijf ligt vlakbij het eerder besmette bedrijf in Altforst. De besmetting is bij onderzoek in het gebied niet aan het licht gekomen. Minister Carola Schouten spreekt in een brief aan de Tweede Kamer over plotselinge sterfte en ziekteverschijnselen bij de leghennen.

De 100.000 leghennen worden gedood, evenals de 115.000 kippen op een nabijgelegen opfoklegbedrijf. Volgens minister Schouten kan er sprake zijn van een buurtbesmetting tussen het bedrijf in Altforst en Puiflijk. Dit betekent dat de pluimveebedrijven elkaar via onderling contact besmet hebben, zonder tussenkomst van wilde vogels.

Iets kopen bij  bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

In het 3km- gebied bevinden zich zes andere pluimveebedrijven, waaronder het geruimde bedrijf in Altforst. In het 10km- gebied zijn nog 24 andere bedrijven aanwezig. De bedrijven in het 3km gebied zijn onderzocht op vogelgriep. Daarbij is vooralsnog geen vogelgriep aangetroffen. Alle eerder genomen landelijke maatregelen blijven van kracht. Er zal een nieuw 3km beschermings- en 10km toezichtsgebied worden ingesteld om het bedrijf in Puiflijk (zie kaartje). Dit gebied overlapt grotendeels met het eerder ingestelde gebied rondom Altforst.

Voor hobbypluimvee geldt in het hele land sinds de uitbraak in Altforst een afschermplicht. 

Redactie Levende Have

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier