Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Alle1400 hobbyvogels gedood na besmetting met vogelgriep

Ingediend door jinke op 26 augustus 2021 - 19:17

Op de locatie met hobbypluimvee in Heeten, waar deze week hoogpathogene vogelgriep (H5N8) is vastgesteld, zijn geen ruim zeshonderd - zoals eerder gemeld - maar ongeveer 1400 vogels van in totaal 39 soorten aangetroffen. Dat heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Verschillende eenden en zwanen waren al dood, toen de NVWA kwam kijken. Alle nog levende dieren, waaronder ook kippen en pauwen, zijn gedood. 

De eigenaar, een 26 jarige man, laat in de Stentor weten geschrokken te zijn van de besmetting. ''Ik zag een paar dode dieren. Uiteindelijk werden het er steeds meer, waardoor ik mij ging afvragen wat er aan de hand was. Dus ik heb het gemeld. Als je veel watervogels hebt zoals ik, heb je altijd wel een dood dier. Maar niet 25 op een dag’’, zegt hij.

Schouten ziet na raadpleging van de deskundigengroep dierziekten geen aanleiding extra maatregelen te treffen. Ze vraagt dierhouders wel om alert te blijven en hygiënisch te werk te gaan. De deskundigen geven verder aan dat het HPAI-virus nog steeds in Nederland aanwezig is en dat door de aanstaande vogeltrek nieuwe vogels kunnen zorgen voor een opleving van het virus in de wilde vogelpopulatie.

Commerciële pluimveehouders uit de buurt, die nu te maken hebben met een vervoersverbod, vragen zich af hoe het kan dat een gemeente niet optreedt tegen dergelijke grote houderij zonder vergunning. Zoals bekend wordt een houderij met meer dan 250 vogels als bedrijfsmatig beschouwd en moet deze bij de gemeente een vergunning aanvragen. Een van de pluimveehouders is Johanna Kieftenbeld. Zij zit in de 10-kilometerzone die rond de besmette hobbylocatie is ingesteld. ''De gemeente was niet op de hoogte van de vergunningsplicht van hobbypluimveehouders met 250 of meer dieren,” zegt ze op pluimveeweb.nl. Pluimveehouders met meer dan 250 dieren moeten zich laten registreren, meebetalen aan het Diergezondheidsfonds en monitoring van dierziekten.

Teken de petitie voor vaccinatie hobbypluimvee tegen vogelgriep. Klik hier

Dat de pluimveehouders zich beginnen te roeren, heeft ook te maken met de nieuwe Europese regelgeving. Nederland gaf tot dusver niet al teveel ruchtbaarheid aan gevallen van vogelgriep bij hobbypluimveehouders. Dit vanwege de gevolgen van besmettingen voor de commerciële pluimveehouderij. Tot voor kort leidden besmettingen bij hobbypluimveehouders niet tot maatregelen waar commerciële pluimveehouders last van hebben. Het ministerie van LNV stond op het standpunt dat besmettingen bij hobbypluimveehouders veterinair gezien een zeer gering risico vormen. Europese regelgeving schrijft nu voor dat besmettingen bij hobbypluimveehouders gelijk behandeld moeten worden als besmettingen op bedrijven.

Redactie Levende Have/Foto Pixabay

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier