Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Afschermplicht duurt al bijna half jaar

Ingediend door jinke op 08 april 2021 - 16:54

Ook al hebben zich in Nederland de afgelopen weken geen nieuwe uitbraken voorgedaan, de afschermplicht voor hobbypluimvee blijft na 5,5 maand nog steeds van kracht. Reden zijn uitbraken in omringende landen (Duitsland en Polen) en de vondst van besmette wilde vogels in ons land.

Het ministerie van LNV verwacht dat Nederland pas rond 24 juni weer vrij verklaard kan worden van vogelgriep. Het risico voor pluimveebedrijven wordt nog altijd als hoog ingeschat, aldus een brief van Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Het aantal besmette vogels in Nederland neemt af, maar is nu wel een kleine kans dat trekvogels vanuit de besmette regio in Frankrijk naar Nederland komen. De oplopende omgevingstemperaturen in Nederland zijn ongunstig voor overleving van het virus in de omgeving, maar de watertemperatuur kan nog lang laag blijven waardoor het virus in water toch nog lang kan overleven.

Eind april komt er een nieuwe risico-inschating. Mogelijk is die optimistischer van aard.

In Engeland is de ophokplicht al wel opgeheven en in België mag sinds 6 april het hobbypluimvee weer los. 


Update 19 en 22 april 2021
Na de vondst van een besmetting met H5N8 bij hobbypluimvee is de ophokplicht in België weer van kracht. Op 22 april is H5N8 aangetroffen op een pluimveebedrijf in Waregem.


De Stichting Levende Have heeft samen met een aantal kippenhouders eind vorig jaar het ministerie van LNV verzocht om mee te werken aan vaccinatie van het hobbypluimvee. Dat is afgewezen. Op het daarna ingediende verzoek om een test uit te voeren met beschikbare vaccins en het heersende veldvirus, is tot op heden nog niet gereageerd. Onlangs is door Levende Have nog een herinnering verstuurd. Ook daar is nog geen reactie op ontvangen.

De petitie om het verzoek te ondersteunen kan nog altijd worden getekend. Is het niet voor nu, dan voor het volgende vogelgriepseizoen.
Klik hier: 

Vaccineer hobbypluimvee tegen vogelgriep

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier