Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Afrastering onvoldoende bij overgrote deel schade door wolf

Ingediend door jinke op 20 november 2022 - 14:35

In het overgrote deel van de meldingen van schade door wolven waren de dieren niet beschermd zoals geadviseerd door de overheid. Dat blijkt uit het overzicht van alle schademeldingen sinds oktober 2019, zoals gepubliceerd door BIJ12.

BIJ12 houdt sinds een jaar bij of er bij de schademeldingen van schapen en ander vee veroorzaakt door een wolf, sprake was van een deugdelijke afrastering. In de meeste gevallen was er geen afrastering of vormde deze geen onoverkomelijke horde voor de wolf. De afrastering was (veel) te laag of er stond (veel) te weinig stroom op. De dierhouders kregen ondanks de afwezigheid van voldoende preventieve maatregelen wel een uitkering voor een deel van de geleden schade.

Gerekend van 30 oktober 2019 tot en met 30 september 2022 zijn ongeveer ruim 500 meldingen van door wolven gedode dode schapen en ander vee gedaan en daarvan zijn in 11 gevallen wolven erin geslaagd door flexnetten en vaste afrasteringen met stroomdraden van 1.20 m hoogte met voldoende te spanning heen te breken of erover heen te springen. Wolf 1625 GM bleek daar 6 keer toe in staat. Deze wolf is sinds februari 2020 gevestigd op De Groote Heide (Noord Brabant/Limburg). Zie voor een nadere beschouwing: Op zoek naar de feiten over effectiviteit wolfwerende afrasteringen

Wolvenconsulent Jaap Mekel uit Drenthe liet onlangs via de NOS/RTVDrenthe weten verrast te zijn over de wijze waarop dieren in de weide worden gehouden. Het meeste vee is onbeschermd, stelde hij vast. Op basis van de cijfers moet worden geconcludeerd dat er nog heel veel valt te verbeteren en veel gevallen van wolvenschade voorkomen kunnen worden.

Geringe animo voor wolfwerende rasters
In de uitzending van Pointer op 20 november 2022 (''In de ban van de wolf'') werd aandacht besteed aan de geringe animo voor wolfwerende rasters: van de beschikbare 2,2 miljoen euro is tot op heden slechts een derde gebruikt. Ook kwam een schapenhouder aan het woord die inmiddels zes draden met een totale hoogte van 1.30 m heeft gespannen, met daarop voldoende stroom. Desondanks is een wolf erin geslaagd bij hem ''in te breken''.
Pionter haalde tevens ecoloog Hugh Jansman voor de camera. Hij pleit voor meer begeleiding bij de plaatsing van wolfwerende rasters en aandacht voor onderhoud. Er is volgens hem een groot verschil tussen een hekwerk dat technisch goed is en hoe het in de praktijk wordt neergezet. ''Het gaat nu volop mis, dagelijks, wekelijks. Door structurele aanvallen gaat het draagvlak weg en gaan mensen over tot illegale handelingen, ondanks enorme straffen. Hier is duurzaam leiderschap gewenst, vooral van de provincies.''

Redactie Levende Have/Bron: BIJ12

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier