Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Aanbinden van koeien blijft toegestaan

Ingediend door jinke op 20 maart 2014 - 14:36

Staatssecretaris Dijksma is niet van plan het aanbinden van koeien te verbieden. Voor de biologische landbouw geldt wel een verbod, maar dat is wat haar betreft voor koeien in stallen tot en met vijftig dieren pas in 2016 van toepassing.

''Ik blijf me in Europees verband inzetten voor verbetering van het dierenwelzijn voor melkkoeien, maar anders dan bij de biologische veehouderij is er voor de reguliere melkveehouderij geen Europese regelgeving die het aanbinden verbiedt'', schrijft ze in antwoord op vragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Volgens de huidige EU-regelgeving is het in de biologische landbouw niet toegestaan om dieren aan te binden. Tot en met 2013 kon er een uitzondering worden gemaakt voor oude stallen en kleine stallen. De uitzondering voor oude stallen is per 1 januari 2014 vervallen. De uitzondering voor kleine stallen betreft een permanente mogelijkheid. Elke lidstaat mag zelfstandig invulling geven aan het begrip 'kleine stal'. De dieren in deze kleine stallen mogen worden aangebonden. Dijksma heeft besloten de definitie voor kleine stallen tijdelijk tot 1 januari 2016 te verruimen van 10 tot 50 dieren. Dit betekent dat kleine stallen tot en met 50 dieren hun vee tijdelijk kunnen aanbinden.

De dieren in deze kleine stallen moeten in de winter wel ten minste tweemaal per week toegang hebben tot openluchtruimten, als begrazing niet mogelijk is. In de zomer lopen de dieren in de wei. Op dit moment zijn er nog zo'n 30 biologische bedrijven die melkvee aanbinden.

Redactie Levende Have

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier