Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Aanbevelingen EFSA voor meer welzijn bij het vervoer van dieren

Ingediend door jinke op 10 september 2022 - 15:37

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is met een lang verwacht advies gekomen voor meer welzijn bij het vervoer van dieren (schapen, runderen, varkens, kippen en paarden). Samengevat: geef dieren meer ruimte, vervoer dieren bij lagere temperaturen en bekort de reistijd. De EFSA is voorzichtig met het opleggen van maximale reistijden, maar stelt wel vast dat dieren die vervoerd worden continu of semicontinu stress ondervinden. Belangrijk is dat dieren die over langere afstanden worden vervoerd, op gezette tijden (na 3/4-8-12 uur) worden gelost om te kunnen drinken, eten en rusten.

Voor diverse diersoorten afzonderlijk zijn adviezen opgesteld.

Schapen: om hittestress te voorkomen zou de temperatuur in het vervoermiddel niet hoger mogen zijn dan 28 graden voor ongeschoren schapen en 32 graden voor geschoren schapen. Per dier moet een ruimte van 0,43 m2 beschikbaar zijn. Bij reistijden die de twaalf uur overschrijden, is een stop noodzakelijk, waarbij de dieren gelost worden op een plek waar ze kunnen eten, drinken en rusten.

Paarden: de temperatuur in trailers zou niet boven de 25 graden uit mogen komen. Elk paard zou over een ruimte moeten beschikken die ministens 40 cm breder is dan het paard zelf en minstens 40 cm langer dan de lengte gemeten van staart tot neus. Gedurende het transport moet het voertuig minstens om de vier uur worden stil gezet. Paarden kunnen niet langer dan drie uur zonder water en niet langer dan 12 uur zonder voedsel.

Runderen: voor runderen geldt een maximum vervoerstemperatuur van 25 graden in het voertuig. Ze hebben bij een gewicht van 400 kg 1,79 m2 nodig. Twaalf uur is de maximum reistijd, de runderen moeten op gezette tijden worden gelost zodat ze kunnen eten, te drinken en te herstellen. 

Varkens: voor zeugen geldt een maximum temperatuur in het vervoermiddel van 22 graden, voor slachtvarkens 25 graden. Ze hebben een ruimte van 0.62 m2 per varken van 110 kg nodig. Ze moeten na acht uur kunnen drinken (ook al zijn er in de wagen drinknippels aanwezig) en na 12 uur kunnen eten. Met deze tijden moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de reistijd. Om de dieren te laten drinken en eten moeten ze onderweg gelost worden.

Kippen: De Efsa hanteert een maximum AET (gevoelstemperatuur, combinatie van warmte en luchtvochtigheid)), waarboven hittestress ontstaat. Daarvan is sprake bij een AET boven de 40. Is de AET boven de 65, dan mag het vervoer niet langer dan vier uur duren. De maximum reistijd is 12 uur.

Gevolgen EFSA-advies voor protocol paarden
Het EFSA-advies kan leiden tot een aanpassing van het ''Protocol extreme temperaturen'' van de Sectorraad Paarden. Daarin wordt een temperatuur van 27 graden genoemd waarbij sprake is van intensieve controle door de NVWA. Vanaf 30 graden Celcius gaat de NVWA uit van een verbod op transport langer dan 8 uur; volledig geconditioneerde wagens uitgezonderd, en vanaf 35 graden een verbod op alle transport van dieren, volledig geconditioneerde wagens uitgezonderd. ''Wanneer de trailer of veewagen in beweging is en voldoende ventilatieopeningen heeft, is transport van paarden bij 27 °C nog wel mogelijk, maar als er bijvoorbeeld kans is op file, moet er niet met paarden worden gereisd tenzij er sprake is van een volledig passend geconditioneerd vervoermiddel.'' Als het EFSA-advies wordt opgevolgd, wordt de grens van 27 en 30 graden naar beneden bijgesteld.
De Sectorraad Paarden komt met het protocol door het EFSA-advies ook in de problemen, doordat het evenementen pas vanaf 35 graden ontoelaatbaar acht.

Motie Partij voor de Dieren
Voormalig minister Staghouwer van LNV heeft in april van dit jaar aangegeven het EFSA-advies af te wachten, alvorens met aangescherpte regelgeving te komen voor het vervoer van dieren in extreme weersomstandigheden. De Partij voor de Dieren heeft al in juli 2021 via een motie gevraagd om de maximale temperatuur te verlagen naar 30 graden. Deze motie is door de Tweede Kamer aangenomen. Op 20 juni 2022 twitterde de bewindsman: ''We wachten het aanstaande EFSA advies over dierenwelzijn tijdens transport af. Aan de hand daarvan wordt bepaald wat nodig en mogelijk is ten aanzien van de eisen aan de temperatuur tijdens transport. Het EFSA-advies wordt deze zomer verwacht''. Naar aanleiding van het zojuist verschenen EFSA-advies heeft Vestering aangekondigd vragen te zullen stellen aan interim-minister Schouten.

Redactie Levende Have/Bron: EFSA

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier