Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Voeding voor dekrijpe zeugen

Voor zeugen die drachtig moeten worden, geldt: door de energieopname tien tot veertien dagen voor de berigheid te verhogen, neemt de kwaliteit van en het aantal gesprongen eicellen toe. (1) Dit wordt 'flushing' genoemd. In de commerciele varkenshouderij is dit standaard procedure.
Hobbyvarkenshouders die minder nakomelingen wensen dan waar het ras dat zij houden toe in staat is, kunnen het principe omgekeerd toepassen. Door 1 tot 2 weken voor de dekking iets minder voer dan normaal te geven, wordt de kans op een al te grote worp kleiner. Vooral bij het hobbymatig houden van commerciele varkensrassen kan dit aantrekkelijk zijn.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier