Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Varkensstal

Varkens in hun hok

De varkensstal moet groot genoeg zijn (minimaal 2,5 x 2,5 meter per varken) voor een comfortabel, strorijk ligbed waar de varkens gezamenlijk in kunnen rusten, of voor meerdere ligbedden met daartussen gegalvaniseerde buizen, stenen muurtjes of stevige houten wanden.
Zijn er biggen in aantocht, dan moet er voor de zeug voldoende ruimte zijn om een nest te maken. De aanstaande moeder zondert zich graag af. Een speciaal hoekje met stro en een wamtelamp erboven is ook aan te bevelen. De biggen kunnen daaronder liggen als de zeug even rust wil. Bevestig tegen de wand rondom de plek waar de zeug haar biggen voedt, een stevige constructie met horizontale planken waar de biggen onder weg kunnen kruipen. Dit voorkomt dat de biggen doodgedrukt worden onder het zware lijf van de zeug. Maak de werpruimte groot genoeg, met een plek waar de biggen, zodra ze eraan toe zijn, zelfstandig kunnen eten. Deze plek kan het beste worden afgeschermd met planken die op enige afstand van elkaar worden geplaatst, en wel zo dat de biggen er wel tussendoor kunnen, maar de zeug niet.

De vloer van de stal is van beton, niet te glad want dan glijden de varkens uit. Binnen staat ook de trog, bijvoorbeeld een in beton gelegde halve gladde gresbuis. De watervoorziening moet varkensbestendig zijn. Een emmer in een beugel wippen ze er al gauw uit.
Als overgang tussen stal en weiland is een bestraat gedeelte handig. Een stenen ondergrond is goed voor de natuurlijke slijtage van de varkenshoeven.
Varkens die naar buiten kunnen zullen hun eigen mestplaats opzoeken. Deze ligt doorgaans tussen op 5 en 15 meter afstand van de ligplaats.(1)

In de wei kan ook een varkenshok worden geplaatst. Hetzij als verplaatsbaar hok, hetzij als hok tussen twee afrasteringen in (info over bouwtekeningen: zie hieronder). Varkens kunnen dit hok gebruiken als rustplaats. Daarom is het handig de bodem te bedekken met een laag stro.(2)
(1) Het varken als gezelschapsdier, Violette Sanders, Etiko 2000
(2) Een vijf sterren varkenshok, Levende Have augustus 2007

Gerelateerde onderwerpen:

Meer over huisvesting:  

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier