Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Varkensgriep

Bij varkensgriep gaat het om H1N1 en H3N2. Het varkens-influenzavirus kan de dieren direct ziek maken, maar treedt ook vaak op in combinatie met andere ziekteverwekkers. De infectie met het varkens-influenzavirus verloopt acuut. In een gevoelige koppel zijn binnen enkele dagen alle dieren ziek. Er kan sterfte optreden, soms van meerdere dieren. De infectie komt doorgaans tot stand via de aanvoer van nieuwe, besmette dieren. Bij aankoop moet daarom altijd enige voorzichtigheid worden betracht. Vooral onder jonge dieren, die de besmetting nog niet hebben meegemaakt, vallen slachtoffers.
De verspreiding gaat via de uitgeademde lucht en via de ventilatielucht. In varkensdichte gebieden kan de infectie als een golf door het gebied trekken en ook hobbyvarkens treffen.
Er bestaan professionele vaccins, die tweemaal achtereen moeten worden toegediend met een tussenpoos van enkele weken en die vervolgens éénmaal per jaar moeten worden herhaald. De vaccins werken echter slechts tegen een beperkt aantal virus typen.
In het voorjaar van 2009 ontstond een uitbraak van griep influenza A, type H1N1. De ziekte trad voor het eerst op in Mexico. Aanvankelijk werd de ziekte varkensgriep, omdat het virus was overgegaan van varkens op mensen. Later sprak men in Nederlad over Mexicaanse griep genoemd. De griep groeide uit tot wereldwijde griepgolf: een pandemie. Gelukkig bleek het te gaan om een vrij milde vorm van griep. In januari 2010 was de epidemie voorbij.

Wetenschappers ontdekten meer virustypen die varkensgriep veroorzaken. Deze toename in diversiteit is zeer waarschijnlijk het gevolg van varkenstransporten. Door deze transporten raakt het virus dat varkens bij zich dragen, vermengd met lokale griepvirussen. Dit stellen onderzoekers na een langetermijn studie van griepvirussen bij varkens in Hongkong en omstreken. Het onderzoek bestrijkt een periode van dertig jaar. In die periode zijn de transporten van varkens aanzienlijk toegenomen. Over de risico's voor de volksgezondheid kunnen de onderzoekers vooralsnog geen onderbouwde uitspraken doen, hoewel ze wel vaststellen dat de kans op overdracht van virus op mensen die nauw contact hebben met varkens, zou kunnen toenemen. Ui Azie komen geregeld meldingen van mensen die zijn gestorven door besmetting met varkensgriep.

Vogelgriepvirussen
Uit het onderzoek blijkt dat twee varianten van het H1 subtype en het menselijke H3N2 virus veelvuldig voorkomen in varkens. Daarnaast komen er ook enkele vogelgriepvirussen voor bij varkens. Hoewel de meeste virussen geen ziekteverschijnselen veroorzaken bij varkens, is nog onduidelijk hoe virulent deze virussen kunnen zijn bij de mens.

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier