Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Pootproblemen bij varkens

Als gevolg van scheuring, beschadiging of ontsteking van de klauw kan een varken kreupel raken. Opvallend genoeg zijn donkere (gepigmenteerde) klauwen meestal sterker dan witte of lichtgekleurde. Kreupelheid is te herkennen doordat het varken één poot wat naar voren plaatst, om zo het gewicht op de andere drie poten te brengen. Meestal is de rug daarbij wat gekromd.
Als een varken plotseling niet meer overeind kan komen, moet gedacht worden aan beschadiging aan of abcessen in het ruggenmerg.

Behandeling
Een kreupel varken heeft vooral rust nodig op een dik strobed. Als het dier goed eet en geen open wonden heeft, kan het probleem een paar dagen worden aangezien.
Van een oneffen stalvloer of een te dun strobed kunnen varkens doorligplekken op hun poten (en flanken) krijgen. Deze wonden genezen zeer lastig. Schakel de dierenarts in en verbeter de rustplaats.
Afwijkende of beschadigde klauwen moeten worden Hoefverzorging bij varkens . Het is zinvol om varkens al vroeg te leren om – net als een hond of paard – een ‘poot’ te geven, zodat je goed kunt bekijken wat er aan de hand is.
Bij ontstoken hoeven dient een dierenarts te worden geraadpleegd. Vaak volstaat lokale behandeling van de wond, soms moet de poot ter ontsmetting een tijdje in een zak met Biotex gehouden, soms is antibiotica de remedie.

Voorkomen
Varkens die voldoende lichaamsbeweging krijgen, hebben meestal sterke pootspieren en -gewrichten. Daarom moeten varkens jaarrond voldoende bewegingsruimte hebben. Een verharde uitloop zorgt voor gezonde klauwen (hoeven), die op natuurlijke wijze afslijten.
Varkens die een groot deel van de dag in de nattigheid staan, krijgen doornatte hoeven. Die worden zachter, zwakker, gevoeliger voor verwondingen en daarmee ook gevoeliger voor bacterie-infecties. Varkens moeten zich altijd kunnen terugtrekken in een droge, schone stal.
Wat verder een rol speelt, is het gewicht van een varken. Bij het toenemen van het gewicht neemt de botkwaliteit af en nemen de klauwproblemen toe. De kwaliteit van de klauwen is ook afhankelijk van het ras en mogelijk ook van hormoonveranderingen rond de geboorte.

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier