Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nederlands Landvarken

Nederlands Landvarken
Het Nederlands landvarken is geen inheems ras, maar een Nederlands kruisingsproduct van twee landrassen: 5/8 Deens Landvarken en 3/8 Duits Landvarken. Tot nu toe werd het Nederlands landvarken veel gebruikt voor de zeugenlijn in de vleesvarkenproductie (N-lijn in het Topigs fokprogramma). Het is een wit, langgerekt varken met opvallend grote, hangende oren (loboren), lange, sterke benen, een iets omhoog staande neus, afgeplatte billen (lange hammen) en een krulstaart. Volwassen weegt het dier zo’n 125-175 kilo. Het heeft een vriendelijk karakter. De zeug is zeer vruchtbaar en heeft goede moedereigenschappen.
In 2014 kwamen liefhebbers van het Nederlands landvarken in actie. Per dag loopt het aantal zeugen van het Nederlands landvarken terug. Begin 2014 waren dat er naar schatting nog vierduizend, later dat jaar stelde fokkerijorganisatie Topigs dat aantal al naar tweeduizend bij. Van de drie begin 2014 levende beren zijn er nog maar twee over. Fokzuivere dieren worden afgevoerd en er komen niet of nauwelijks biggen bij. Uit kostenoverwegingen houdt de commerciële varkensfokkerij steeds minder foklijnen aan. Bij Topigs is sprake van een afname van 20 naar 7. De foklijn van het Nederlands landvarken wordt nu samengevoegd met die van het Fins landvarken tot één nieuwe lijn.
 

varkens het goede leven van

 

Genenbank
Niet dat daarmee alles verloren is. Er zijn nog steeds fokzuivere zeugen in leven en, misschien nog wel belangrijker, er is volop fokmateriaal opgeslagen in de genenbank van het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN). Om precies te zijn: het sperma van 76 beren. De basis voor een gezonde fokpopulatie en behoud van genetische variatie is dus aanwezig. Wat ontbreekt zijn mensen die het Nederlands landvarken willen houden, en daarmee behouden. Omdat het ras voor de reguliere varkenshouderij niet meer rendabel is, moet de redding komen van hobbydierhouders en kleinschalige varkenshouders zoals zorg-, educatie- en kinderboerderijen.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft de werkgroep ‘Behoud het Nederlands landvarken’ in het leven geroepen. Het Nederlands landvarken leent zich  uitstekend als grazer en levende ploeg op grasland en akkers en als bosbeheerder die natuurlijk ‘afval’ (eikels, beukennootjes, valfruit) opruimt en jonge plantenaanwas in toom houdt. De vriendelijke hangoor kan bovendien een trekpleister voor recreatieve en educatieve uitjes zijn; een scharrelende reclame voor de eigen diersoort. 
 
Meer weten over het Nederlands Landvarken? Fokkerij organisatie Nederlands Landvarken (in oprichting)

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier