Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Huisvesting van varkens

stalletje voor je varkens

Varkens hebben een droge en ruime stal nodig, met volop stro waar ze op en in kunnen rusten. De grootte van de stal is afhankelijk van de grootte van het varken en het aantal varkens dat je houdt. Daarnaast hebben varkens een uitloop naar buiten nodig. Varkens moeten voldoende kunnen bewegen en op onderzoek uitgaan. Ze moeten kunnen wroeten en zoelen. Zie ook wiki over Gedrag van varkens. Een deel van die uitloop kan worden betegeld. Op een stenen uitloop kunnen de varkensklauwen op natuurlijke wijze afslijten.

boek over varkens

De varkensuitloop bestaat uit een verhard uitloopgedeelte en een onverhard gedeelte met een modderpoel. Varkens hebben voldoende mogelijkheden om te bewegen en te onderzoeken. Dat is alleen te realiseren in een stuk dat tenminste 75m2 per varken groot is. Of de uitloop groot genoeg is valt af te leiden uit de mate waarin deze door de varkens is omgeploegd. Voorkom in het regenseizoen dat het één grote modderbende wordt. Rond deze uitloop moet een goede afrastering worden aangebracht. Een aangrenzende sloot is niet voldoende (zie Zwemmende varkens ). 
Varkens zijn zindelijke dieren. Ze zullen hun verblijf niet bevuilen; ze doen hun behoefte het liefst buiten op een aparte mestplaats. Als je hobbymatig varkens houdt (maximaal 4) dan hoef je je niet te houden aan mestregels. Het is wel aan te bevelen om de mest geregeld uit de varkenswei te verwijderen en naar de composthoop af te voeren. Eventueel afdekken. Het is vaak de urine die stinkt.

Meer over huisvesting:

Zelf een stal voor je varkens timmeren? Levende Have heeft verschillende bouwtekeningen beschikbaar.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier