Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Aujeszky

Twee biggen

De Ziekte van Aujeszky wordt veroorzaakt door een virus. Er zijn diverse virustypen bekend die sterk kunnen verschillen in kwaadaardigheid en biologische eigenschappen. Hoe kwaadaardiger de virusstam, hoe minder virusdeeltjes er nodig zijn om een besmetting te veroorzaken.Het virus kan buiten het varken niet lang overleven. Het virus wordt geïnactiveerd door de meeste ontsmettingsmiddelen, direct zonlicht en door droogte. Het virus kan lang overleven in het varken en in varkensproducten.

De verschijnselen zijn: niet vreten, koorts, hoesten, verwerpen, geboorte van gemummificeerde en doodgeboren biggen.

Ook andere diersoorten zijn gevoelig voor Aujeszky: runderen, schapen, geiten, honden, katten, nertsen, muizen en ratten kunnen na infectie ziekteverschijnselen vertonen. Het meest opvallende verschijnsel bij deze diersoorten is hevige jeuk, waarna bijna altijd sterfte volgt. Paarden en pluimvee zijn nauwelijks gevoelig. 

De ziekte van Aujeszky is een aangifteplichtige dierziekte. Tot medio 2006 gold er een inentingsplicht tegen Aujeszky. Deze verplichting is in Nederland omgezet in een vaccinatieverbod. Dit geldt alleen voor commercieel gehouden varkens. Het inentingsverbod voor de ziekte Aujeszky is niet van toepassing op houders van maximaal vier hobbyvarkens. Als voorwaarde geldt dat deze varkens niet in het consumptiekanaal terecht komen. Wie niet meer heeft dan vier hobbyvarkens kan bij het PVV schriftelijk een ontheffing van het vaccinatieverbod aanvragen (zie bijlage). De varkenssector is overgegaan tot een entverbod omdat hiermee kosten kunnen worden bespaard en omdat het de export van varkens bevordert. Het inentingsverbod is mogelijk zolang er zich geen Aujesky voordoet. Hobbyvarkenshouders kunnen zelf afwegen of ze hun dieren willen blijven inenten.

Vaccinatiestop Aujesky plaatst hobbyist voor dilemma, Levende Have juni 2007
Vaccineren tegen Aujeszky kost enige moeite , Levende Have april 2010

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier