Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schaapskudde

Kleine kudde Kerry Hill

In de structuur van de kuddes kunnen per ras grote verschillen bestaan. Zo vormen Merinoschapen hechte groepen. Ze grazen dicht bij elkaar en gaan alleen bij extreme voedseltekorten in subgroepen uiteen. Dorset Horns daarentegen vormen ongeacht de omstandigheden verschillende subgroepen. De samenstelling van die subgroepen wisselt nogal, de kudde is en blijft wel het overkoepelend geheel.
Schapen van verschillende herkomst vormen niet automatisch een kudde. Het kan voorkomen dat groepen zich langdurig afzonderen van de rest en daardoor voedsel tekortkomen.
Schapen hebben de sterke neiging samen met rasgenoten te grazen. Een schaapskudde graast vooral in de vroege ochtend en in de late middag.
Een kudde vertoont overigens niet alleen een gezamenlijk graasgedrag. Ook beschutting zoeken en rusten doen ze in kuddeverband. (1) Als een schaap zich individueel afzondert van de kudde, dan kan dat duiden op kracht, zwakte of ziekte. Een krachtig schaap kan zich bij gevaar een grotere vluchtafstand permitteren. Een zwak dier kan de voedselconcurrentie niet aan en zoekt daarom een eigen graasplek. Een ziek dier kan de soortgenoten eenvoudigweg niet bijbenen. Schapen kunnen zich sterk hechten aan hun eigen wei.


Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier