Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Regelgeving schapen en geiten


(advertentie)
eAnymal

Stel, je krijgt of koopt een paar schapen of geiten. Aan welke regels moet je je dan houden?

Identificatie en registratie
Schapen- en geitenhouders zijn verplicht hun dieren te registreren.

  • Daarvoor moet je eerst een relatienummer aanvragen bij RVO.nl .
  • Vervolgens vraag je een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) aan. Dat kan eenvoudig door te bellen met 088 - 042 42 42. Kijk ook op de website van RVO.nl. Vraag een UBN aan, drie dagen voordat de dieren bij jou komen.
  • Het relatienummer heb je nodig voor het bestellen van oormerken. Deze zijn onder meer verkrijgbaar in de rubriek Onze Producten van Levende Have.
  • Alle wijzigingen (geboorte, aan- en afvoer, dood) moet je melden bij de I&R-database. Aanmelden kan via Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Inloggen kan met DigiD.

Zie verder dossier I&R op deze website.

Diergezondheidsfonds
Heb je meer dan 25 schapen en/of geiten? Dan moet je een bijdrage leveren aan het Diergezondheidsfonds. De heffing wordt opgelegd door RVO. Alle dieren tellen mee, de volwassen dieren en de lammeren.Ook de dieren waarvan je geen eigenaar bent, maar die wel bij jou in de wei staan. Je krijgt jaarlijks een brief van RVO met het verzoek de dieraantallen waarover een heffing wordt opgelegd, te controleren.
Zie verder wiki Diergezondheidsfonds schapen en geiten

Bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan voor geiten
Heb je meer dan 25 geiten? Dan moet je een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen door je dierenarts. Je bent dan ook verplicht het gebruik van antibiotica te melden bij de databanken voor antibiotica, onderdeel van het Platform Melkgeitenhouderij en IKB Nederland.

Aan- en afvoer van dieren
De aan- en afvoer van schapen of geiten kunnen worden gemeld in de I&R database. Als je de dieren die je afvoert, voorafgaand aan het transport, meldt in de database, heb je geen vervoersdocument nodig. In andere gevallen heb je een vervoersdocument nodig. Dat is te vinden op de website van rvo.nl. Maak daar gebruik van de zoekfunctie. 

Schapen en geiten op houderijen met een publieksfunctie
Komen jouw schapen en geiten in contact met publiek? Dan moeten ze worden gevaccineerd tegen Q-koorts.
Deze vaccinatie moet je melden met een vlag in de I&R database. Ook moet de dekdatum in verband met de Q-koorts vaccinatie worden bijgehouden in de eigen dieradministratie. Omdat niet bewezen is dat het vaccin ook bescherming geeft door reeds drachtige dieren te vaccineren, moeten dieren ten minste drie weken voor dekking of inseminatie worden gevaccineerd. Voorheen gold de verplichting dat de vaccinatie jaarlijks vóór 1 augustus moest zijn toegediend. Deze datum was gestoeld op de start van het gebruikelijke dekseizoen in de geiten- en schapenhouderij. Deze datum is niet langer opgenomen in de regelgeving, daar steeds meer houders kiezen voor andere cycli voor dekking of inseminatie.
Het is nog altijd verplicht om binnen 12 maanden na de vorige vaccinatie de dieren weer te vaccineren. Om effectief toe te kunnen zien op de verplichting dat gevaccineerd moet worden vóór de inseminatie of dekking, moeten houders van schapen en/of geiten waarvoor een vaccinatieplicht geldt de datum waarop de dieren gedekt of geïnsemineerd zijn in hun eigen administratie registreren. In geval van natuurlijke dekking waarbij de bok of ram tussen de geiten en schapen loopt, zal het precieze moment van dekking niet altijd bekend kunnen zijn. Voor die situatie geldt dat in de dierenadministratie het moment is opgenomen waarop de geiten of schapen gedekt kúnnen worden.

Aflammeren
Alle houders van schapen en geiten zijn verplicht om te zorgen dat bezoekers niet in contact kunnen komen met hun dieren tijdens het lammeren, door de dieren te laten lammeren in een stal die niet betreden kan worden door bezoekers. Hiermee wordt voorkomen dat indien een dier besmet zou zijn met Q-koorts, het besmette dier rondom het lammeren bezoekers besmet. Voor werknemers en bedrijfsmatige bezoekers, zoals een dierenarts, is een uitzondering opgenomen.

Dierziekten
Er staat op deze website een wiki over regels voor preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen

Wasplaats
Heb je meer dan tien schapen en/of geiten? En voer je wel eens dieren aan? Dan moet je beschikken over een wasplaats waar je voertuigen kunt reinigen en ontsmetten waarin je dieren vervoert. Voor houders van schapen en geiten die geen erf, maar alleen grond hebben, waar geen wasplaats te realiseren is, is een uitzondering mogelijk. Meer informatie is te vinden op rvo.nl

21-Dagen regeling
De 21-dagen regeling houdt in dat je dieren die je hebt aangevoerd, gedurende 21 dagen niet opnieuw mag vervoeren. Voor keuringen en tentoonstellingen geldt een uitzondering. Dieren die naar de keuring zijn geweest mogen binnen drie weken naar een andere keuring.

Verzorging en huisvesting
Je mag je dieren niet verwaarlozen. Ook mag je je dieren niet zo maar doden. Dat is geregeld in de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren.

Ingrepen
Het is verboden de staarten van schapen te couperen. Ook is het verboden de hoorns van geiten te verwijderen. Dat mag alleen als geiten op een kinderboerderij worden gehouden, in verband met de veiligheid van de kinderen. Dit is allemaal geregeld in het Besluit diergeneeskundigen.

Formulier Voedsel en Keteninformatie (VKI)
Als je dieren naar de slacht gaan moet je een formulier Voedsel en Keteninformatie invullen. Daarin schrijf je op welke medicijnen je dier vier weken voor de slacht heeft gekregen en welke diergeneeskundige behandelingen het heeft ondergaan. Een formulier vind je in de wiki over VKI Daar vind je ook een medicijnlogboek waarin je alles over het medicijngebruik van je schapen of geiten kunt noteren.

Vervoer van schapen en geiten
Zie wiki over Europese Transportverordening .

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier