Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Rammencirkel

Herdwick ram, rammencircel

De rammencirkel is een beproefde methode om inteelt te voorkomen. Elke kudde binnen een rammencirkel gebruikt nooit zijn eigen rammen om de ooien te bevruchten, maar rammen van een vaste andere kudde. De eigen rammen op hun beurt bevruchten de ooien van een andere kudde. Zo vormen de verschillende kuddes als het ware een cirkel.
Een rammencirkel is vooral geschikt als een ras in een klein aantal grote kuddes wordt gehouden. Zo’n systeem is al lang bekend in de schapenfokkerij, maar was nooit nauwkeurig onderzocht. Omdat het aantal Kempisch Heideschaap in Nederland echter beperkt is en inteelt op de loer lag, heeft het stamboek een rammencirkel opgezet. Dit op advies van de Animal Sciences Group van Wageningen UR.
Met computersimulaties bleek het een zeer effectieve methode om inteelt op de lange termijn te beperken. De inteelttoename op de lange termijn bleef beperkt tot 0,31 procent per jaar, terwijl zonder de rammencirkel de inteelttoename in sommige kuddes uitkwam op meer dan drie procent per jaar. Dit terwijl over het algemeen een inteelttoename van boven de één procent onverantwoord hoog is.
De resultaten van het onderzoek waren zo bemoedigend dat zes van de acht nog bestaande kuddes van het Kempisch Heideschaap hebben besloten een rammencirkel op te zetten.(1)
(1) Rammencirkel redt Kempisch heideschaap, Jack Windig, Levende Have april 2007

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier