Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Huisvesting van schapen

huisvesting schapen

Schapen stellen weinig eisen aan huisvesting. Een eenvoudige schapenstal en een weide met een goede afrastering volstaan. Bekend bouwwerk is de schaapskooi, waar de schaapskuddes vroeg in het voorjaar aflammeren. Maar ook een zelf te bouwen sleepstal, windscherm, hooiberg of schutstal biedt schapen voldoende bescherming tegen regen en zonneschijn.
Als schaduw beschikbaar is, zullen schapen er gebruik van maken. Vooral in het lammerseizoen moeten schapen beschutting kunnen zoeken. De meeste rassen kunnen heel goed buiten aflammeren, maar er zijn nogal wat schapenhouders die hun dieren bij voorkeur laten aflammeren in een schapenstal.

Onderzoek heeft aangetoond dat zelfs een windscherm een positieve invloed heeft op de gezondheid van de dieren. Bij temperaturen onder de vijf graden hebben lammeren in de eerste uren na de geboorte een grotere overlevingskans, wanneer ze beschut kunnen liggen. Dergelijke schermen kunnen het best geplaatst worden waar de schapen uit zichzelf al beschutting zoeken.

De schapenwei van 1 ha is groot genoeg voor 10 tot 15 schapen. Dat geeft voldoende mogelijkheden om gedeeltes van de wei af te rasteren en de schapen geregeld op een ‘’verse wei’’ te laten lopen. Dit weidewisselen is van belang voor het tegengaan van worminfecties bij schapen

Zelf een eenvoudige stal of hok timmeren voor je schapen? Levende Have heeft verschillende bouwtekeningen beschikbaar.

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier