Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Drents Heideschaap

Drents heideschaap met lam

Het Drentse Heideschaap is het oudste schapenras van het vasteland van West-Europa. Vanaf ongeveer 4000 v. Chr. komt het dier in Drenthe voor. Het aantal Drentse Heideschapen is in de afgelopen eeuw drastisch afgenomen als gevolg van vermindering van hun directe economische waarde.

Schapenboek

Eeuwenlang stonden schapen aan de basis van de boereneconomie in Drenthe. Het belangrijkste product, de mest, werd gebruikt voor de akkerbouw op de esgronden. Daarnaast leverden de schapen wat wol, leer en vlees. Iedere regio had een type schaap dat de meeste opbrengst gaf ten opzichte van het beschikbare aanbod en het beste was aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.

Op het Drents Plateau was dat het Drentse Heideschaap. Alleen dit kleine en sobere schaap kon zich handhaven op de schrale heidevlakten. In de beekdalen aan de randen van het Drents Plateau was het voedselaanbod beter en kon men zich een iets productiever schaap veroorloven. Aan de zuidkant van het Drents Plateau was dat de Schoonebeeker . Dit schaap is wat zwaarder en werpt meer tweelingen. 

Drenten hebben een zeer sober karakter en worden tegenwoordig voornamelijk ingezet voor het onderhoud van natuurterreinen. Van de Drenten en de Schoonebeekers is een standaard vastgesteld. Was er in het verleden nog wel eens een uitwisseling tussen de Schoonebeeker en het Drents Heideschaap, de rassen worden nu strikt gescheiden gehouden. 

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier