Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Synchroon gedrag

Koeien in een bloemenwei

Runderen vertonen synchroon gedrag: ze grazen en rusten gelijktijdig. Dat versterkt de onderlinge band en biedt bescherming tegen roofdieren.Het synchrone gedrag treedt nauwelijks op bij koeien die in kleine weiden worden gehouden. Er is minimaal een terrein van 5 ha voor nodig. Dat zou erop duiden dat synchroon gedrag ook een manier is van contact onderhouden, hetgeen in een kleinere weide minder noodzakelijk is omdat de dieren al dicht bij elkaar zijn.
Koeien verkiezen potstallen boven ligboxstallen en hebben daarin langere lig- en herkauwtijden en een sterker gesynchroniseerd liggedrag.

Meer over gedrag van runderen:


Gerelateerde onderwerpen:


Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier