Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Leptospirose bij runderen

De Nederlandse koeien zijn vrij van leptospirose, ofwel melkerskoorts. Toch komt deze ziekte zo nu en dan voor. Het blijkt dan vooral te gaan om koeien die afkomstig zijn uit landen waar leptopirose nog vrij veel voorkomt. De testen die daar bij export worden uitgevoerd, blijken niet altijd even nauwkeurig. Het is mogelijk dat geimporteerde koeien ook de reeds aanwezige koeien besmetten met de bacterie.

Een infectie met de bacterie kan ertoe leiden dat een koe plotseling minder melk geeft, of afwijkende melk met een verhoogd celgetal. Daarnaast kan er abortus optreden. Maar meestal verloopt een infectie verloopt zonder symptomen.Het risico bestaat dat een rund leptospirose via de urine overdraagt op de mens (bijvoorbeeld door urine op wondjes, inademen van urinedamp). De ziekte wordt bij de mens melkerskoorts genoemd en lijkt op griep. Soms doen zich lever- en nierstoornissen voor.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier