Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Krachtvoer voor runderen

Krachtvoer voor runderen

Bij onvoldoende aanbod van gras en hooi, is bijvoeren van koeien noodzakelijk. Rundvee A-brok is daarvoor geschikt (in de grove versie zit wat meer melasse). De koeien mogen niet vervetten. Daarom moet slechts zeer beperkt krachtvoer worden verstrekt (tot 1 kg per koe per dag).
Bij dieren die langere tijd geen krachtvoer krijgen, kan een tekort aan mineralen (selenium en koper) ontstaan. Een kopertekort kan ontstaan op koperarme gronden, zoals veen- en zandgronden. Het uit zich in onder andere een afwijkende vachtkleur.
Krachtvoer dat is gemaakt voor de agrarische industrie, is niet gegarandeerd vrij van residuen van medicijnen. Landbouwhuisdieren kunnen via veevoer onbedoeld worden blootgesteld aan toegevoegde middelen. Dat komt doordat veevoer met medicatie in dezelfde fabriek wordt gemaakt als veevoer zonder medicatie. Bij de productie komen residuen van medicijnen in de gewone voeders terecht. Voor deze zogeheten spoelcharges geldt een maximale norm van 10 ppm. Dit heeft effect op de darmflora van het vee.

Mais
Mais wordt vaak gezioen als een vorm van ruwvoer, maar in feite is het krachtvoer. Door het voeren van een grotere hoeveelheid verse mais kunnen verteringsproblemen ontstaan die zich uiten in onder meer te dunne mest en afname van de melkproductie. Verse mais bevat een grotere hoeveelheid suikers dan goed geconserveerde mais en koeien vreten deze mais vaak goed (meer opname).  Daarnaast is het meer broeigevoelig dan goed geconserveerde mais. Het advies is daarom om verse mais de eerste vier tot zes weken na inkuilen niet te voeren. Na die periode is een maiskuil meestal goed geconserveerd. Indien toch eerder begonnen wordt met het voeren van verse mais, let dan op de volgende aandachtspunten: beperkte gift, hoeveelheid langzaam opvoeren, voldoende structuurwaarde  totale rantsoen, verminderde hoeveelheid andere suikerrijke producten en voorkom broei van de kuil.

Meer over voeding van runderen:


Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

 

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier