Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Identificatie en registratie van runderen

Oormerk bij koe

De identificatie en registratie van dieren is opgenomen in een speciale regeling. Daarin staat waaraan een houder van dieren en dus van koeien moet voldoen. Wil je beginnen met koeien? Dan moet je dat drie dagen voordat de dieren bij jou komen melden bij rvo.nl. Je krijgt dan een UBN (Uniek Bedrijfs Nummer). Ook moet je je koeien aanmelden bij het identificatie en registratiesysteem van de overheid (I&R). 

Identificatiemiddelen kun je aanvragen bij een geregistreerde leverancier.

Koeien hoeven sinds 20 februari 2020 niet langer twee oormerken te dragen. Eén oormerk plus een elektronisch merk in de vorm van een chip of maagbolus mag ook. Dit staat in de nieuwe regeling identificatie en registratie van dieren, zoals gepubliceerd in de Staatscourant.
Het gebruik van elektronische middelen is facultatief. Het mag wel, maar hoeft niet. Houders van koeien kunnen ook blijven kiezen voor twee gewone oormerken, of voor een gewoon oormerk en een oormerk met een zogeheten transponder.

Het ministerie van LNV geeft met de gewijzigde regeling gevolg aan de Europese verordening nr. 653/2014.
Een elektronisch merk moet kunnen worden uitgelezen door een zogenaamde reader. Op deze reader zal een bepaalde cijfercode te zien zijn die overeenkomt met de code die op het bijgaande conventionele merk staat vermeld. Deze cijfercode is ook altijd visueel afleesbaar op beide oormerken, of het enkele oormerk ingeval van identificatie door middel van een maagbolus of chip. Een elektronisch geïdentificeerde rund dat later wordt gehouden door een andere houder, die het elektronische merk niet kan uitlezen, kan dan toch geïdentificeerd kan worden.

In de toelichting wordt aangegeven dat het plaatsen van een maagbolus geen ingreep is. Het plaatsen van een chip is dat wel. verwezen wordt naar artikel 2.7, tweede lid, van het Besluit diergeneeskundigen, waarin staat dat ten hoogste twee van de in artikel 2.6 van het besluit genoemde ingrepen ter identificatie toegestaan bij dieren. Artikel 2.6 van het besluit staat onder andere toe ‘het aanbrengen van een oormerk in één oor bij varkens, runderen, schapen en geiten’ (onderdeel c) en ‘het subcutaan of intramusculair aanbrengen van micro-elektronica’ (onderdeel b). Dit betekent dat zowel het aanbrengen van een oormerk (onderdeel c) als een injectaat (onderdeel b) vallen onder de toegestane ingrepen van artikel 2.6 Besluit diergeneeskundigen.

Hermerken
Runderen werden tot dusver steeds gemerkt met twee conventionele gele oormerken. De wijzigingsverordening maakt het mogelijk om bij gemerkte runderen de oormerken te vervangen door een oormerk en een bolus/injectaat of door twee nieuwe oormerken waarvan één met een transponder. Het oormerk in combinatie met een bolus is grijs, in combinatie met een chip wit en in combinatie met een tweede oormerk met transponder groen

Geel, groen, wit, grijs
Voor het vervangen van het conventionele merk en het aanbrengen van het elektronisch oormerk of het injectaat zijn twee extra lichamelijke ingrepen nodig. Hierbij is uitgangspunt dat deze twee extra lichamelijke ingrepen slechts zijn toegestaan als de bestaande gaten in de oren niet gebruikt kunnen worden. Het overstappen van twee gele conventionele merken naar de combinatie van een conventioneel merk met een maagbolus vereist slechts één extra lichamelijke ingreep, omdat, zoals hierboven reeds is opgemerkt, voor het inslikken van een maagbolus geen ingreep is vereist. Om (ten hoogste) twee extra lichamelijke ingrepen mogelijk te maken, wordt hiervoor vrijstelling verleend in het nieuwe artikel 7.5 van de Regeling diergeneeskundigen. Deze vrijstelling geldt in principe voor onbepaalde tijd. Het is de verantwoordelijkheid van de houder om zorgvuldig te handelen bij het vervangen van de merken (artikel 2.1 Wet dieren).

Mist je koe een oormerk, dan kun je zelf een vervangend oormerk aanvragen bij een geregistreerde leverancier van oormerken. 
Voor vragen over dierregistraties kunnen dierhouders terecht op rvo.nl of bellen met : 088 - 042 42 42

Overige (algemene) regelgeving:

Zie ook wiki: Kijk eens, zonder oormerken!

Terug naar:  

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier