Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Hittestress bij runderen

In de zomer kan er hittestress ontstaan bij runderen. Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van een hoge temperatuur en luchtvochtigheid. De optimale omgevingstemperatuur voor een koe ligt tussen 0°C en 15°C, de luchtvochtigheid rond 60 procent, en ook de windsnelheid speelt een rol. Hoe hoger de temperatuur en/of luchtvochtigheid, hoe moeilijker de koe haar warmte kwijt kan.

De NVWA controleert vanaf zomer 2022 op hittestress. Is de THI (temperatuur en luchtvochtigheid) boven de 68 (20,5 graden en 81,3% luchtvochtigheid) dan kan er bij koeien sprake zijn van een overtreding van de verplichting om dieren beschutting te geven. Op de website gddiergezondheid.nl/hittestress staat wekelijks een voorspelling van de hittestress.

In normale omstandigheden houdt een koe haar lichaamstemperatuur binnen de normale grenzen van 38 tot 39 °C door te zweten en te hijgen. Bij hittestress volstaan deze mechanismen niet meer en moet de koe ook haar warmteproductie beperken. Dit doet ze door minder te bewegen en minder voer op te nemen. 

Koeien die in de weide lopen, zoeken dan de schaduw op. Hierdoor eten, drinken en herkauwen ze minder. Bij hittestress kan een koe tot 22 procent minder eten. Is er geen schaduwrijke plek in de wei, haal de koeien dan naar binnen. Voorwaarde is dan wel dat de stal goed geventileerd is.

Vooral ruwvoer wordt minder opgenomen omdat vertering daarvan veel minder makkelijk gaat dan de vertering van krachtvoer. Ook de smakelijkheid van het ruwvoer neemt bij warm weer snel af. Deze verandering in voeropname is van invloed op de penswerking (risico op pensverzuring) en daarmee ook op de biotineproductie. Dit laatste verhoogt het risico op het ontstaan van wittelijnproblemen in de klauwen van de koe.

Om het voer smakelijk en fris te houden kun je het beste wat vaker kleinere hoeveelheden voeren, de voergoot regelmatig schoon te maken en de voergang koel te houden. Met warm weer moeten koeien ook overvloedig beschikken over fris en helder water, op koele plekken.

Koeien ademen sneller met hitte en  herkauwen minder. Het bufferen van de pens door speeksel is hierdoor minder. Als de koe minder eet, krijgt ze minder mineralen binnen. De zuur-base balans kan hierdoor verstoord worden, waardoor extra risico op pensverzuring ontstaat. Overleg eventueel met de dierenarts om natriumbicarbonaat en/of magnesiumoxide bij te voeren. Hitterstress verhoogt ook de kans op mastitis.

Door hittestress gaat de melkgift omlaag en nemen vleeskoeien in gewicht af. Melkgevende koeien die door hittestress minder melk produceren, kunnen vaak blijvende schade ondervinden van hittestress. Ze komen nooit meer helemaal op hun oude niveau.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier