Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

BVD

Boviene virus diarree (BVD) is een infectieziekte bij rundvee, veroorzaakt door het BVD-virus. BVD is geen zoönose, dus niet schadelijk voor de mens, maar veroorzaakt wel sterfte onder koeien.

Er zijn twee typen. Het ene type leidt tot diarree, koorts, futloosheid, luchtwegproblemen, verminderde eetlust en/of verminderde melkproductie veroorzaken. Omdat het virus het afweersysteem aantast, is de kans op andere infecties groter.
Het andere type, de agressieve variant, veroorzaakt zwarte of bloederige diarree en bloedingen op de slijmvliezen.

Van de koeien die drager zijn van het BVD-virus sterft 90% binnen de twee jaar. Zij scheiden continu virus uit, in tegenstelling tot koeien die een tijdelijke  infectie doormaken. Preventie is er daarom op gericht de dragers te verwijderen.

Op 1  april 2018 is de landelijke aanpak BVD en IBR van start gegaan. De basis van de BVD-aanpak is het opsporen en verwijderen van dragers. Vaccinatie is niet verplicht. Melkveebedrijven zijn verplicht mee te doen aan een bestrijdingsprogramma. Sinds september 2018 is er een kleine financiële tegemoetkoming voor  houders van zoogkoeien, die ook de BVD-vrij status willen.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier