Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Bedrijfsgezondheidsplan

Houders van vijf of meer runderen ten behoeve van de productie van melk of vlees moeten een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan bijhouden en dat vijf jaar bewaren. De GezondheidsDienst voor Dieren heeft een app voor dierenarsten ontwikkeld waarmee ze vrij eenvoudig een bedrijfsgezondheidsplan kunnen aanmaken en emailen naar een rundveehouder.

Ook moet er een administratie van diergeneesmiddelen worden bijgehouden, inclusief recepten, facturen van aankoop, data uitgevoerde behandelingen, bij welke dieren deze behandelingen hebben plaatsgevonden en de vastgestelde wachttermijnen. Verder moet er een administratie worden bijgehouden van diervoeders waaraan medicijnen zijn toegevoegd. Gebruik van antibiotica moet worden gemeld bij het register van Medirund. 

Houders van minder dan 25 runderen, waarvan de producten niet in de handel komen of geconsumeerd worden, zijn vrijgesteld van deze verplichtingen

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier