Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Water voor kippen

Eieren bestaan voor 65 procent uit water. Zeker bij leggende kippen is daarom een constant aanbod van schoon water belangrijk. Een globale richtlijn is dat kippen ongeveer 2,5 keer de droogvoergift aan water opnemen onder normale omstandigheden.
Een groot deel van de eivorming vindt gedurende de nacht plaats. Kippen drinken daarom vaak extra enkele uren voordat het donker wordt. Voor een goede productie moet dus ook laat in de middag nog steeds ruim water aanwezig zijn.
Kippen kunnen niet slikken. Ze gooien hun kop achterover om het water te laten zakken. Daarom is het handig de drinkbak zo te plaatsen dat de rand hiervan gelijk is aan de rughoogte van de kip. Dit gaat tevens vervuiling van het water tegen.
Jonge kuikens herkennen in eerste instantie geen water. Ze pikken naar blinkende oppervlaktes. Doordat ze het water in de bek voelen, leren ze drinken. De karakteristieke drinkbeweging met opgeheven kop is aangeboren.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier