Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vreemde eieren

Dunne eischalen, gekreukelde eieren, schalen met verschillende kleuren, bleke eieren, eieren met pukkels -  afwijkende eischalen kunnen meerdere oorzaken hebben. Verandering van voeding, ziekten, stress en leeftijd van de hennen. Door goed te letten op afwijkingen in de schaal van de eieren, kan informatie verkregen worden over de gezondheidstoestand van de kippen. Hieronder worden een aantal afwijkingen beschreven. 
 
Vreemde eieren kunnen ontstaan door een tekort aan bepaalde vitaminen of mineralen. Het gaat dan vooral om vitamine D, calcium en fosfor. Tekorten kunnen zwakke schalen geven. Teveel vitamine D kan echter weer eieren met zandkoppen tot gevolg hebben. Zwakschaligheid kan ook veroorzaakt worden door een slechte waterkwaliteit. Maar het heeft ook te maken met de leeftijd van de hennen en het op gang komen van de eiproductie. Dit duurt enige tijd voordat dit hormonaal volledig vlekkeloos verloopt. Aan het begin van de productie zie je daarom vaker afwijkende eieren. Acute stress door bijvoorbeeld een schrikreactie of een ongeluk kan schade veroorzaken aan het ei-in-wording. Dit kan zichtbaar zijn als extra verdikking rondom het ei (body-check-ei) of als er overmatige haarscheuren optreden. 

Hittestress is van invloed op de eischaal: die wordt dunner. Bij hoge temperatuur eten kippen minder. Doordat ze ook sneller gaan ademhalen verzuurt het bloed, waardoor ze meer moeite hebben met de productie van kalk. geef daarom bij hoge temperaturen extra natriumbicarbonaat en vitamine C (1,5 gram per 10 liter).

 
Ziekten die vreemde eieren veroorzaken:
  • Infectieuze Bronchitis : geeft ongeveer 7-14 dagen na infectie eieren met zandkoppen, ringeieren of frommeleieren; er kunnen ook ontkleuringen en eieren met zwakke schaal ontstaan. Frommeleieren en eieren met een typische ring erom ontstaan doorgaans één tot twee weken na een IB-infectie
  • Mycoplasma synovia: glazige-punt eieren ten gevolge van een infectie in de eileider
  • Parasieten (rondwormen of haarwormen) veroorzaken bleke eischalen en bleke dooiers doordat de darmwand beschadigd is geraakt
  • Egg Drop Syndrome: ontkleurde eieren, eieren met zwakke schaal, windeieren
  • AI (vogelgriep ): ontkleurde eieren, zwakke eischalen, windeieren
  • Stress: door stress worden soms eieren gelegd met witte spikkels, een witte waas of lila-kleurige eieren. Ook dubbeldooiers, windeieren, afgeplatte eieren en eieren met ringen kunnen door stress ontstaan. 
  • Besmeuring van eieren met bloed kan een teken zijn van cloacapikkerij 
  • Tekort aan kalk veroorzaakt zwake eischalen, geen windeieren
Is de eileider ontstoken dan kunnen er ontstekingsvocht en resten van niet voldoende ontwikkelde dooiers en schalen in het nest worden aangetroffen. Dit wordt ook wel eiconcrement genoemd. Als de resten al een tijdje in het lichaam hebben gezeten, kunnen ze in verharde vorm uit komen. De Engelsen noemen dit wel ''lashegg''. Als de ontsteking niet vanzelf overgaat, is er vaak weinig aan te doen.
 
Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier