Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vaccinatie van pluimvee

Vaccineren van een kip

Om pluimvee te beschermen tegen Newcastle Disease (NCD) kent Nederland sinds 1976 een vaccinatieverplichting. Dit geldt voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee en ligt vast in een ministeriële regeling. Pluimveehouders met minder dan 250 dieren zijn vrijgesteld van deze verplichting. Voor hen geldt wel een vaccinatieverplichting wanneer zij met hun dieren naar tentoonstellingen gaan.
Over vaccinatie tegen de Ziekte van Marek wordt verschillend gedacht. Het vaccin is lastig verkrijgbaar voor houders van hobbykippen.
In de pluimveesector worden leghennen ook gevaccineerd tegen Infectieuze Bronchitis, coccidiose, Gumboro, pokken, trilziekte, ILT, E-coli, coryza en vogelcholera.
Hobbykippen mogen sinds 2006 worden ingeënt tegen vogelgriep . Er is echter lang niet altijd een vaccin beschikbaar.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier