Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Slachten van kippen

Slachten van eigen kippen voor eigen gebruik is volgens de wet toegestaan, mits dat na verdoving en met de nodige kennis van zaken gebeurt. Wie nog nooit eerder een haan heeft geslacht, kan het beste eerst het ‘’kunstje’’ afkijken bij iemand die ervaring heeft.
Poelier
Wil je de boventallige haantjes niet zelf slachten, dan kun je  ze natuurlijk ook tegen betaling ter slacht aanbieden bij een poelier, waarna je ze schoongemaakt weer kunt ophalen.
Een hobbypluimveehouder die er tegenop ziet zijn eigen haantjes op te eten en te slachten, kan ze ook ruilen met iemand die daar geen probleem mee heeft.
Twee methoden
Een ervaren slachter handelt als volgt: hij geeft de kip een harde klap met een stevige afgeronde knuppel op de kop, liefst enigszins achterop de kop. De kip is dan verdoofd en hangt met de kop voorover doorgaans met de ogen gesloten. Vervolgens neemt hij een scherp mes om meteen de halsslagaderen aan beide kanten van de hals door te snijden. Hij houdt daarbij de kip boven een emmer tot het bloeden is gestopt. De kip zal daarbij soms hevige stuiptrekkingen gaan vertonen maar die betekenen verder niets. De kip lijdt geen pijn.
Volgens een andere methode wordt de kip eerst verdoofd met een stroomstoot via een electronarcosetoestel. Dit apparaat is in Nederland niet verkrijgbaar, wel in België (http://www.neerhof.be/). Een dergelijk toestel kost rond de 400 euro. Na een stroomstoot is het dier bewusteloos. Het is zodanig verdoofd dat er ook veel minder stuiptrekkingen zijn bij de handelingen die daarop volgen dan bij de slaghoutmethode. Na deze  verdoving worden direct de halsslagaderen doorgesneden.
Plukken
Is al het leven uit de kip verdwenen, dan wordt hij in een pan of emmer met warm water (56 tot 60 graden) gedompeld, gedurende ongeveer 40 seconden (bij 2 kippen tegelijk 45 seconden). Bij ganzen en eenden moet het water ongeveer 70 graden zijn. Deze dieren worden, afhankelijk van de grootte, 2 tot 3 minuten ondergedompeld. Daarna volgt het plukken van de veren.
Uitsnijden
Een eenvoudiger methode is om meteen na het slachten het vel van het dier los te snijden en deze met verenpak en al van het dier af te stropen. Daarna volgt het uitsnijden. Dit gebeurt met een scherp mes dat in de cloaca wordt gestoken en vervolgens naar boven tot de borstpunt wordt getrokken, zodat er een snede is ontstaan waar de hand in kan. Vervolgens wordt met de hand de maag, hart en lever eruit gehaald. Met de lever moet voorzichtig worden gehandeld, zodat de galblaas niet knapt. Die moet van de lever worden afgesneden. Tijdens de hele verwerking moet alles telkens goed worden gespoeld.

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

1) Met de hanen naar een bevriende boer, Levende Have oktober 2006

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier