Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Pikorde

Vechtende hanen

Zowel tussen hanen onderling als tussen hennen onderling is er een dominantiehierarchie: de pikorde. Bij hennen is deze doorgaans gedurende opeenvolgende jaren zeer stabiel. Subtiele vormen van dreigen en wijken zijn meestal voldoende om deze hierarchie bij hennen in stand te houden.
In de strijd om de toppositie vertonen hanen onderling naast dreigen en wijken ook agressief gedrag, zoals pikken, aanvallen met de sporen en achter elkaar aanjagen. Voor het ontstaan en in stand houden van de pikorde is het nodig dat dieren elkaar herkennen.
Bij de hanen wordt de sociale status beïnvloed door de grootte, kleur en vorm van de kam, maar ook door leeftijd, ras, grootte, kleur, gewicht en gezondheidstoestand. Met het kraaien geeft een haan aan hoe sterk hij is.
Hennen verzamelen informatie over de sociale status door te kijken naar het uiterlijk en het gedrag van soortgenoten. Hennen die zien dat een vreemde hen een dominante hen uit hun eigen groepje verslaat, zullen zelf die vreemde hen niet aanvallen. Maar als de vreemde hen door een dominante hen uit de eigen groep wordt verslagen, zal ze de vreemde indringster wel aanvallen.
Kippen kunnen in een groep veertig verschillende individuen onderscheiden. Ze maken onderling veel geluiden, waarmee ze elkaar vertellen hoe ze zich voelen, waar voedsel is te vinden en of er gevaar dreigt.

Kippenladder
Overdag scharrelen buitenkippen in hun territorium voedsel bij elkaar. ’s Avonds gaan ze gezamenlijk op stok. Maar voordat ze gaan slapen, willen ze nog wel eens op een bank of omheining plaatsnemen en hun territorium overzien.
Een speciale kippenladder komt tegemoet aan deze natuurlijke behoefte van kippen. De ladder is verplaatsbaar en zo ontworpen dat de kippen niet in hun eigen uitwerpselen hoeven te zitten. De kippenladder houdt bovendien rekening met de pikorde. De dieren kunnen er volgend hun onderlinge rangorde op plaatsnemen.
De relaties tussen hennen schijnen overigens niet alleen bepaald te worden door hun positie in de hiërarchie. Er zouden ook nog zoiets als vriendschapsbanden bestaan. De kippenladder biedt niet alleen de dieren de mogelijkheid elkaar en hun omgeving in ogenschouw te nemen, ook de kippenhouder kan dankzij de ladder zien hoe het met de onderlinge verhoudingen in de toom gesteld is.

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier