Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Mycoplasma gallisepticum

Mycoplasma gallisepticum, afgekort M.g., komt voor bij kippen en kalkoenen. Een infectie met de bacterie kan leiden tot ademhalingsproblemen en het leggen van minder eieren. Behandeling is mogelijk, maar de bacterie blijft wel aanwezig. Ook zonder duidelijke ziekteverschijnselen vormen besmette dieren een risico: ze kunnen de bacterie overdragen aan andere dieren. Bedrijfsmatig pluimvee wordt veplicht onderzocht op M.g. Vooral op legbedrijven komt de bacterie veel voor. De bacterie kan via mest en en andere stofdeeltjes overwaaien naar nabijgelegen locaties met hobbypluimvee.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier