Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Krop problemen

De krop van een kip dient om voedsel tijdelijk op te slaan. Een kip heeft geen tanden en kiezen, dus moet het voedsel in de krop worden geweekt, voordat het eerst naar de kliermaag en daarna naar de spiermaag kan.

Soms is er sprake van een verstopte krop: het voedsel hoopt zich op in de krop. De kip stopt met eten en drinken en maakt draaiende bewegingen met de nek, schudt met de kop, hikt en gaapt. Zie je een van deze verschijnselen neem de kip dan in de hand, voel of krop hard is, open de snavel en ruik de adem van de kip.

Oorzaken van krop problemen bij kippen kunnen zijn:

  • de kip krijgt te weinig vezels
  • de kip krijgt teveel vezels (de kip heeft teveel gemaaid gras, stro of hooi gegeten) 
  • de kip krijgt te weinig water
  • overmatig eten en drinken waardoor de krop uitrekt
  • tumor in het maagdarmkanaal
  • ernstige worminfectie of coccidiose waardoor het maagdarmkanaal en de krop niet goed meer functioneren
  • buikvliesontsteking (kip heeft een harde buik)
  • schimmelinfectie in de krop (vaak veroorzaakt door slechte hygiene)

Voelt de krop hard aan, probeer deze dan te masseren nadat je eerst - bij een kip die niet meer drinkt - water hebt ingebracht met een pipet. Herhaal dit een paar keer per dag. Hou de kip zo nu en dan op de kop om te kijken of het water er weer uitkomt. Is it niet het geval, dan is het water opgenomen en dat is een goed teken.

Is de krop zacht, ruik dan de adem van de kip. Een gistende krop ten gevolge van een schimmelinfectie stinkt enorm. Raadpleeg een dierenarts. Masseer ook nu de krop, nadat de kip heeft gedronken en hou de kip op de kop zodat de de inhoud van de krop naar buiten kan. Geef de kip wat yoghurt of water met appelazijn. 

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier