Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Knippen van de snavel

Knippen snavel kip

Voor het afknippen van de snavel van een kip bestaan diverse termen: snavel kappen en snavel behandelen. De snavels van kippen werden tot voor kort in de pluimvee-industrie afgeknipt of met een brander ingekort om veren pikken te voorkomen.

De ingreep waarbij ongeveer twee derde tot driekwart van de snavel werd verwijderd, is officieel al sinds 1996 verboden. Snavelbehandelen veroorzaakt namelijk kortdurende behandelingsstress en pijn. Het houdt geen rekening met de functie die de punt van de snavel voor een kip heeft. Het is een gevoelig orgaan, waarmee de kip voedsel zoekt en selecteert en ook het verenkleed onderhoudt. Omdat het verenpikken steeds als argument werd gebruikt voor ontheffing van het verbod, is de industrie nog lang doorgegaan met snavel kappen.

Alternatieven
Er is allerlei onderzoek uitgevoerd naar alternatieven voor het afknippen van de snavels. Zo kan door middel van voeding en huisvesting het veren pikken worden teruggebracht. Ook zijn er andere methoden van snavelbehandelen in onderzoek, zoals het toepassen van snavelschuurders. Andere methodes zijn ook het gebruik van microgolven en infrarood, waarbij niet gesneden of gebrand wordt.

Keuringen
Er zijn ook hobbyhouders die voorafgaande aan keuringen de snavel iets bijpunten om bijvoorbeeld een afwijkende beet te corrigeren. Hierbij wordt niet in het levende weefsel van de snavel gesneden. Deze ingreep is dus veel minder pijnlijk, maar is dus in feite niet toegestaan  vanwege het verbod op ingrepen die om cosmetische redenen worden uitgevoerd. Wanneer een kip een steen heeft, dan zal ze hoogstwaarschijnlijk zelf de snavel wat bijslijpen.Ook dit behoort tot het natuurlijke gedrag van een kip.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier