Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kippenuitloop

Kippenuitloop

Een uitloop is meer dan een stuk gras waarop de kippen worden losgelaten. Het meeste plezier beleven niet alleen de kippen, maar ook hun eigenaar aan een goed ingerichte kippentuin. De ontwerper van zo’n kippentuin houdt rekening met het gedrag en de behoeften van een kip. Bomen en struiken worden zo neergezet dat de kippen zonder gevaar open stukken kunnen overbruggen.

Een kippentuin heeft een gevarieerde begroeiing: er staan soorten in die de kippen niet eten, zoals hulst, klimop en beukenhaag. Klimop trekt insecten aan en vormt op die manier een indirecte voedselbron. Ook zijn er genoeg soorten die vruchten dragen, waar de kippen dol op zijn. Denk aan appelbomen, heesterpruimen en mispels. Een ander deel bestaat uit soorten die in de winter groen blijven, zoals den, spar en hulst. Dennen en sparren doen het goed op alle grondsoorten. In een klein groepje of als enkeling groeien ze mooier uit. In groepjes verspreid over de uitloop bieden ze het hele jaar door een natuurlijke vorm van beschutting.

Andere bomen, struiken en heesters die geschikt zijn voor in de kippentuin: populierenbosjes, eiken, linde, prieelplatanen, olijfwilgen, elzen, hazelaar, Gelderse roos, dakplatanen, meidoorn, hondsroos en liguster. Maïs is een snelgroeiend gewas dat prima als beschutting kan dienen in de uitloop. De eerste twee maanden moeten de kippen uit de maïs gehouden worden, omdat ze anders de jonge planten opeten. Daarna kunnen de planten blijven staan tot het moment dat opnieuw gezaaid zou moeten worden. Groot plezier kunnen de kippen beleven aan een paar stukken olifantsgras (Miscanthus). Dit is een snelgroeiende grassoort die zeker drie meter hoog wordt. De plant biedt een heerlijke beschutting voor de kip, ook in de winter.

Kippen in de moestuin
Je kunt natuurlijk ook een moestuin maken waarin je de kippen hun nuttige werk laat doen. Deze video brengt je misschien op een leuk idee. De kippen krijgen beperkt de ruimte tussen de groenten, en zorgen voor voldoende bemesting. Als je op deze manier het houden van kippen en het moestuinieren combineert, neemt de vruchtbaarheid van de bodem toe.

Wisselbeweiding
Als er voldoende ruimte is rond het kippenhok, kun je werken met een systeem van wisselbeweiding. Het voordeel daarvan is dat de uitloop zich kan herstellen en dat je de kippen in elk geval af en toe dicht bij het hok toch iets groens kunt bieden. Het meest effectief is dan het stuk dat rust heeft, in te zaaien met bijvoorbeeld gras. Om dat goed te kunnen doen, moet de rustperiode ongeveer een jaar duren.

Kippen houden niet van al teveel nattigheid. Voor het droog houden van de uitloop zijn houtsnippers, natuurmaaisel, riet en een flinke laag stro geschikt. Waterrijke plekken en plekken vlak bij het hok kunnen met puin, grint of grof zand worden bedekt. Met behulp van goten is het mogelijk het water af te voeren, bijvoorbeeld naar een poel op het laagste punt in de uitloop. Vooral op nattere gronden of gronden die niet snel drogen, zoals klei, kunnen wilgen worden aangeplant. Dat zijn bomen die veel water opzuigen.

Roofvogels
Een goed ingerichte kippentuin biedt bescherming tegen vossen en roofvogels. De vos blijft op afstand als aan de buitenzijde de onderste halve meter van de omheining plat komt te liggen. Vrij snel groeit de vegetatie door het gaas heen. De vos heeft niet door dat hij op 50 centimeter afstand van het gaas moet graven en probeert dus (tevergeefs) door het plat liggende deel heen te graven. Schrikdraad, zowel onder- als bovenlangs, alsmede een stuk uitstekend gaas aan de bovenzijde, maakt het ontmoedigingsbeleid compleet.

In een dichte begroeiing hebben roofvogels minder mogelijkheden om te jagen. Spijkers op de afrasteringpalen zijn zeer effectief. Geen havik of buizerd gaat er op zitten. Roofvogels zouden ook ontzag hebben voor grote dieren zoals paarden en koeien. Dieren die roofvogels actief wegjagen, zijn kraaiachtigen. Dus als er kraaien in de buurt zitten, verjaag ze dan niet. (1)

(1) Kippenuitloop gezond en groen
http://www.louisbolk.org/downloads/2100.pdf

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier