Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kippen en regelgeving

Kippen en regelgeving

In de regelgeving voor kippen wordt onderscheid gemaakt tussen hobby en commercieel. De grens ligt bij 250 dieren. Wie minder dan 250 kippen houdt, is hobbyist. Hobbyisten hebben met weinig regels te maken, behalve dan met de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Deze schrijven onder meer voor dat dieren geen pijn mogen lijden, voor zover je dat kunt voorkomen. Ook mogen ze geen last hebben van angst en chronische stress. Houders die hun dieren verwaarlozen kunnen rekenen op fikse boetes.

Er zijn nogal wat ingrepen die vroeger waren toegestaan, maar inmiddels zijn verboden.
De volgende ingrepen mag je niet (laten) uitvoeren. Ook mag je geen dieren meer houden die (een van) de volgende ingrepen hebben ondergaan:

  • Een deel van de sporen van hanen verwijderen.
  • Een deel van de achterste teen bij hanen in de vaccinsector verwijderen. (Vanaf 1 september 2021 is het verwijderen van de achterste teen bij alle mannelijke kippen verboden)
  • De kammen bij bruine hanen in de leg- en vaccinsector verwijderen.
  • Leewieken.
  • Snavels bij pluimvee korter maken.

Houders van meer dan 350 legkippen moeten zich houden aan regels voor het waarborgen van het welzijn en de gezondheid van de legkippen in de verschillende houderijsystemen. Bijvoorbeeld op het gebied van drinkvoorzieningen, zitstokken en het nest.

Sinds de uitbraken van vogelgriep wordt er geregeld een Afscherm- of ophokplicht afgekondigd in gebieden waar zich een uitbraak heeft voorgedaan. Deze verplichting geldt niet voor kippen die zijn gevaccineerd en - in geval van laagpathoge vogelgriep -  ook niet voor het hobbypluimvee. Aan de inenting tegen vogelgriep is een aantal voorwaarden verbonden.

Ga je met je kippen naar een tentoonstelling? Dan moet je ze inenten tegen Pseudo vogelpest/New Castle Disease. De kippen moeten dan ook een ring om de poot hebben. Gaan je kippen nooit naar een tentoonstelling, dan  hoef je ze geen ring om te doen.

Wil je kippen verplaatsen binnen de EU en gaat het om minder dan 20 dieren, dan gelden daar toch nog allerlei regels voor. Hieronder staat een link naar de wiki over export van kippen binnen de EU

Tegenwoordig is er veel aandacht voor het houden van kippen als 'afvalverwerkers'. Het is officieel niet toegestaan etensresten te voeren aan kippen. Je mag ze uiteraard wel een blaadje sla, wat boerenkool of een stuk appel geven.

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier