Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Infectieuze bronchitis

Infectieuze bronchitis is een virusziekte, die door direct en indirect contact kan worden overgebracht, ook via mensen en door de wind. De incubatietijd varieert van 18 tot 36 uur.
Er bestaan verschillende typen van dit virus. De ernst van de verschijnselen hangt af van de leeftijd van de kippen en van de mate van weerstand. Symptomen zijn: ademhalingsproblemen, hoesten, niezen, natte ogen, benauwdheid. Ook kunnen er secundaire infecties optreden, zoals E.coli.
De symptomen lijken op die van andere ziekten van de luchtwegen zoals Coryza ('acute snot'),  ILT,  TRT en New Castle Disease. Onderzoek zal moeten aantonen wat er werkelijk aan de hand is. Er bestaat echter geen behandeling, maar vanwege het besmettelijke karakter kan het toch zinvol zijn een diagnose te laten stellen.

Misvormde eieren
Bij Infectieuze Bronchitis kunnen de kippen vreemde eieren (gekreukelde eieren, eieren met ribbels en korrels), of eieren met zwakke eischalen leggen. Dat komt doordat het virus zich in de eileider vermeerdert. Kippen met Infectieuze Bronchitis zullen ook minder eieren gaan leggen. Gooi de eieren van kippen die aan deze aandoening leiden weg in de grijze container.

Preventieve vaccinatie tegen Infectieuze Bronchitis
Tegen Infectieuze bronchitis is wel preventieve vaccinatie mogelijk. Dat is vooral te overwegen wanneer men grote aantallen kippen houdt en de infectiedruk hoog kan zijn.Het beste is om de jonge kuikens te vaccineren en dit regelmatig te herhalen. Het plotseling vaccineren van dieren zonder IB verleden of een eerdere inenting kan soms leiden tot een heftige reactie. Wissel ook regelmatig van vaccinstam. Daardoor ontstaat een veel betere bescherming. Vaccinatie kan met een verzwakt levende entstof via oogdruppel, spray en via het drinkwater of – met een dode entstof - per injectie. Vaccinatie met een dode entstof na een levende entstof geeft langdurig een sterke bescherming.

Mocht het nodig zijn oudere dieren te vaccineren, begin dan met IB primer, geef na drie weken Nobilis IB 4/91 en weer na drie weken Nobilis IB MA5. Hierna is een vaccinatie per injectie het beste. Eventueel kan om de twee maanden een herhaalde vaccinatie met levende entstof worden gegeven volgens eerder genoemde afwisseling. Let wel: het IB virus komt alleen voor bij de kip en het is niet zinvol om ook andere hobbypluimvee te vaccineren tegen deze ziekte.

Informeer over vaccinatie verder bij je dierenarts.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier