Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Huisvesting van kippen

Huisvesting van kippen

Pluimvee heeft ruimte nodig. Het mooiste is natuurlijk als de kippen buiten los kunnen lopen. Ter bescherming tegen natuurlijke vijanden zoals roofvogels en vossen is voor vrij rond lopende kippen een nachthok vaak afdoende, met daarin een zitstok, waar de dieren op kunnen zodra de avond invalt. Laat je de kippen los lopen, zet er dan een haan bij. Hij beschermt zijn hennen.

Kippenren
Kun je de kippen niet los laten, zorg dan voor een ren. Voor zes leghennen is minimaal 18 vierkante meter nodig. Een dergelijke ruimte kan in drieën worden verdeeld, zodat de kippen kunnen rouleren. Een kip is een beweeglijk dier dat graag scharrelt. Te veel kippen in een te klein hok kan verenpikken onder elkaar veroorzaken en de ziektedruk verhogen.

Om te zorgen voor voldoende afzonderings- en ontspanningsmogelijkheden, kan in de ren lage beplanting worden aangebracht en een mogelijkheid om een stofbad te nemen. Blijven de kippen in de ren, dan is het goed ze regelmatig wat tuin- of groenteafval te geven. De dieren hebben dan wat te doen. Let wel op: afval bederft snel. Geef ze zo nu en dan een baaltje stro. Daar zijn de kippen uren zoet mee.

Ook het omspitten van de vastgelopen grond in de buitenuitloop hoort bij de standaard verzorging. Enerzijds om de dieren te kunnen laten pikken in losse grond en anderzijds om de ziektedruk te verlagen.

Er zijn diverse mogelijkheden voor de ondergrond: boomschors, zand, houtsnippers. Voor welk materiaal je kiest is afhankelijk van de vraag of je ren overdekt is of niet. Zit er geen dak op, dan zijn materialen die vocht vasthouden niet aan te raden. Je krijgt dan al gauw schimmel en modder in de kippenren. Je zult hoe dan ook de bodem geregeld moeten verversen.

Gras is een prima ondergrond voor een kippenren, maar de kippen zullen er wel in gaan krabben. Dat is natuurlijk gedrag, zo zoeken ze naar voedsel. Of je nog wat gras overhoudt is afhankelijk van het aantal kippen en de omvang van de ren. Nieuwe graszoden zijn dan een (tijdelijke) oplossing. Ook kun je een deel van de ren betegelen, zodat de kippen altijd ergens een droge ondergrond hebben. 

Weren van roofdieren
Om te voorkomen dat de vos de kippen pakt, kan de afrastering  worden verhoogd en eventueel voorzien van een stroomdraad. Plaats in elk geval bovenop een stuk gaas van ongeveer dertig centimeter dat naar buiten uitsteekt. Vossen zijn klimmers. Ze kunnen wel tegen drie tot vier meter hoog gaas opklimmen. Maar zo'n horizontaal stuk gaas weerhoudt ze ervan om dichter bij de kippen te komen. Ook zal de afrastering een stuk de grond in moeten, zodat de vos er niet onderdoor kan. Belangrijk is verder dat 's avonds de deur van het kippenhok wordt dicht gedaan. Kippen kunnen dit zelf doen, dankzij eeb handig systeem van bewegende zitstokken. Zie hiervoor het artikel Kippenliefhebber is de vos te slim af, verkrijgbaar in de webshop. Er bestaan ook kippenluikjes die afhankelijk van zonsopkomst en -ondergang automatisch sluiten. Zie ook artikel Hoe hou je de vos uit het kippenhok?


Niet alleen de vos, ook roofvogels zoals haviken, vormen een bedreiging voor kippen.
1. Geef je kippen een gedeeltelijk overdekte uitloop, aansluitend op het kippenhok. Ook handig in geval van vogelgriep, als er een afschermplicht is ingesteld.
2. Zorg ervoor dat de roofvogels de overdekte uitloop niet kunnen binnendringen.
3. Hang reflecterende materialen op, zoals CD's en DVD's
4. Maak de voerplaats onbereikbaar voor vogels.
5. Neem een haan, hij waarschuwt zijn hennen als er onraad is.

Kippenhok en kippenuitloop
Op deze website is een aparte wiki te vinden over het kippenhok. Er zijn diverse huisvestingsmogelijkheden.  Rond het kippenhok kan wat beplanting worden aangelegd, zodat de kippen in de schaduw kunnen zitten. Beplanting geeft ze ook beschutting tegen roofvogels. Sommige planten en vruchtdragende struiken kunnen de kippen tevens voorzien van noodzakelijke voedingsstoffen. Over de kippenuitloop of kippentuin is ook een aparte wiki te vinden op deze website. Hou bij de keuze van de locatie voor de kippenuitloop rekening met mogelijke risico's op dioxine-besmetting. Zie wiki over voorkomen van dioxine in eieren van hobbypluimvee. Bij een kippenuitloop kun je denken aan een apart stuk in de tuin dat is afgezet en speciaal ingericht voor de kippen. Maar het is ook mogelijk om de bestaande tuin zo in te richten dat de kippen er geen kwaad kunnen. Vandaar ook een aparte wiki over kippen in de tuin.

Zandbad of stofbad
Belangrijk is dat kippen een zandbad of stofbad kunnen nemen. Zo'n bad is nodig om zich te ontdoen van parasieten. Hebben de kippen de vrijheid, dan zoeken ze zelf wel een geschikte plek. Blijven de kippen in de ren of in het hok, plaats dan een bak met een opstaande rand van ongeveer 20 cm en vul deze met schoon, wit zand.

 

Zelf een kippenhok timmeren? Levende Have heeft verschillende bouwtekeningen beschikbaar

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier