Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Hoe voorkom je dioxine in eieren van hobbypluimvee?

Vanwege aanhoudende berichten over dioxine in eieren van hobbypluimvee geeft Levende Have enkele bruikbare tips. Deze tips zijn opgesteld in overleg met dioxine-expert Aize Kijlstra.   

Hobbypluimveehouders hoeven geen al te drastische maatregelen te nemen om de hoeveelheid dioxine in de eitjes terug te brengen.
Enkele eenvoudige adviezen:

  • Voer de kippen binnen en geef daar ook water.
  • Vismeel of visolie in het kippenvoer kan leiden tot een verhoging van het dioxinegehalte.
  • Biologisch voer is in elk geval vrij van vismeel.
  • Spit de grond in de uitloop niet om.
  • Betegel het eerste stuk van de uitloop.
  • Graaf de grond eventueel af en breng schone grond aan. Dat is vooral zinvol op erven waar zich in de uitloop vroeger stookplaatsen bevonden of waar puin is gestort. Dioxine zakt namelijk na verloop van tijd niet weg in de grond. Het breekt alleen maar heel langzaam af.
  • Zorg ervoor dat de kippen goed aan de leg blijven. Kippen met een laag legpercentage, scheiden in een enkel ei meer dioxine uit dan de kippen die de dioxine spreiden over een grotere hoeveelheid eieren.
  • Heeft u een vuurtje gestookt, voorkom dan dat de kippen in de asresten gaan baden. Strooi geen asresten uit de haard op plekken waar kippen rondscharrelen. Dek de as af om verwaaien te voorkomen.
     

De adviezen zijn gebaseerd op de wetenschap dat dioxine zich op zeer veel plaatsen in Nederland heeft opgehoopt in de bodem. Hoe langer kippen buiten scharrelen, hoe meer ze worden blootgesteld aan deze stof. Onderzoek heeft aangetoond dat het afgraven van besmette grond en het vervangen met schoon zand, leidt tot een aanzienlijke daling van de ei-dioxinegehaltes. Hoewel wormen en ander bodemleven ook een bijdrage kunnen leveren aan de ei-dioxinegehaltes, is de relatieve bijdrage ten opzichte van grondopname nog niet bekend.
Dioxines in de Nederlandse bodem worden langzaam door biologische processen afgebroken. Hoe snel dit proces verloopt, is niet bekend. Vervuiling vanuit verbrandingsovens en uit het autoverkeer behoort tot het verleden. De hoeveelheid dioxines in de Nederlandse bodem zal de komende jaren afnemen, waardoor de overdracht naar het ei van een buitenlopende kip ook zal verminderen. De huidige dioxinegehaltes in de Nederlandse bodem zijn echter nog zo hoog dat eieren van leghennen die van zonsopkomst tot zonsondergang buiten zijn, waarschijnlijk een dioxinegehalte hebben dat rond de huidige EUdrempel ligt. (1)

(1) Beheersing van dioxines in eieren van leghennen met buitenuitloop, A. Kijlstra e.a. 2008 (zie bijlage).

Zie ook:

Heb jij nog meer tips? Zet ze hieronder

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier