Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Coccidiose bij ganzen

Bij een coccidioseinfectie zien we onder andere een verandering van de mest. De diverse soorten coccidiose hebben een voorkeur voor een bepaald gedeelte van de darm waar ze hun schadelijke werk doen. Zo bevindt de Eimeria tenella zich bijna uitsluitend in de blinde darmen.
Door aantasting van de darmwand ontstaan bloedingen, wat resulteert in mestproductie waar bloed in zit. Meestal is dit met het blote oog goed zichtbaar. Ook kan de blindedarmmest erg donker gekleurd zijn door het aanwezige bloed.
Een andere coccidiosesoort, de Eimeria necatrix, komt vaak voor in combinatie met een clostridium infectie. We zien doodzieke dieren die, als er niet snel medicijnen worden gegeven, soms binnen een dag sterven. Oorzaak ligt dan bij een ernstige aantasting van de darmwand en mogelijk ook aan een vergiftiging door de geproduceerde toxinen van de clostridiumbacterie. De mest is vaak slijmerig en bevat soms duidelijk zichtbaar bloed, al of niet met stukjes darmwand.
Naast de genoemde soorten komen nog veel andere coccidiosesoorten voor, die alle in min of meerdere mate de darmen aantasten. Bij verdenking van een coccidioseinfectie is het van groot belang om zekerheid hieromtrent de verkrijgen. Mestonderzoek met behulp van een microscoop is dan noodzakelijk.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier